VA-projekt PFO S6 Herrvikstomten och Strömmadal

Värmdö kommun håller just nu på att planera för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp (VA) i detaljplanområde PFO S6 Herrvikstomten och Strömmadal.

Kartbild med markering kring aktuellt område.

Herrvikstomten och Strömmadal.

Information till fastighetsägare

Här finns gemensam information som kan vara bra att känna till för fastighetsägare i Värmdö kommun som ska få kommunalt vatten och avlopp utbyggt i sitt område.

Information till fastighetsägare

Informationsbroschyr

Kommunen har tagit fram en informationsbroschyr med information om vad som händer när det är dags för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp.

Länk till broschyren
PFO del 2. Utbyggnad , 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Status i planarbetet

Detaljplanearbete pågår för PFO S6 Herrvikstomten och Strömmadal. Utbyggnaden av kommunalt VA kommer att påbörjas efter detaljplanen får laga kraft. För mer information om status gällande pågående detaljplanering klicka på länken nedan.

Pågående detaljplanearbete PFO S6 Öppnas i nytt fönster.

Aktuell information

2023-03-08

Projektering av VA-ledningar inom området pågår och beräknas vara klart under mars månad.

Förfrågningsunderlag till entreprenörer kommer därefter att skickas ut och planerad byggstart är juni 2023.

När entreprenör är upphandlad kommer Värmdö Kommuns projektledare kalla de boende samt vägförening till informationsmöte.

2022-08-23

Detaljplanen PFO S6 fick laga kraft den 21 juli 2022. Ledningsrätten fick laga kraft den
28 juni 2022.

Projektet befinner sig i slutet av projekteringsfasen. Inom kort kommer det att skickas ut
ett informationsbrev till fastighetsägare med förslag på placering av VA-förbindelsepunkt.

2022-03-01

Projektering inför VA-utbyggnaden pågår.

När detaljplanen för PFO S6 Herrvikstomten och Strömmadal får laga kraft påbörjas upphandling av entreprenör och därefter kan utbyggnad av vatten och avlopp starta. En utbyggnad i ett prioriterat förändringsområde (PFO) brukar pågå under cirka två års tid.

När tidpunkten för utbyggnad av kommunalt VA närmar sig kommer kommunen löpande att lägga ut information på denna webbsida. Berörda fastighetsägare kommer då även att få information via brev och bli kallade till ett informationsmöte.

Kontakta handläggare

Eftersom VA-utbyggnaden är beroende av hur detaljplanen fortskrider, kontakta i första hand kommunens planenhet för frågor omkring tidplan, se länk till pågående detaljplanearbete ovan.

För frågor gällande VA-utbyggnaden kontakta Pär Zitting par.zitting@varmdo.se
eller via servicecenter 08-570 470 00.