VA-projekt Torpa

Värmdö kommun håller just nu på att planera för utbyggnad av
kommunalt vatten och avlopp (VA) i Torpa.

Kartbild över Torpa.Förstora bilden

Bilden visar fastigheter i Torpa som beviljats kommunalt VA. Klicka på bilden för att förstora.

Information till fastighetsägare

Här finns gemensam information som kan vara bra att känna till för fastighetsägare
i Värmdö kommun som ska få kommunalt vatten och avlopp utbyggt i sitt område.

Information till fastighetsägare

Informationsbroschyr , 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Kommunen har tagit fram en informationsbroschyr med information om vad som
händer när det är dags för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp.

Broschyr PFO del 2 Utbyggnad , 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Aktuell information

2023-05-05

Tekniska nämnden beslutade 2022-02-16 att bevilja utbyggnad av kommunalt vatten
och avlopp till 15 fastigheter i Torpa. Fastighet-erna är upptagna i kommunalt verk-samhetsområde för vatten och spillvatten.

Kommunen har ansökt om ledningsrätt hos Lantmäteriet för att möjliggöra markåtkomst. Kommunen inväntar beslut i ärendet innan VA-arbetena kan påbörjas.

När tidpunkten för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp närmar sig kommer kommunen löpande att lägga ut information här på projektets sida. Berörda fastighetsägare kommer då även att få information via brev.

Kontakta handläggare

För frågor gällande VA-utbyggnaden kontakta projektledare Behrang Khakoei via mejl behrang.khakoei@varmdo.se eller via servicecenter 08-570 470 00.