Talande webbLyssna

Detaljplanering PFO Torsby T3

Kartbild över Torsby T3

Området ligger i Torsby.

Status i planarbetet

Upphävd detaljplan

Mark- och miljööverdomstolen har upphävt detaljplanen för Torsby T3
2019-04-26. 

Planhandlingar finns här:

PFO T3 Torsby

Kontakta handläggare

Frågor besvaras av planarkitekt Helena Gåije på 08-570 470 00 eller via mejl helena.gaije@varmdo.se

Senast publicerad: 2019-05-02

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se 



Mer kontaktinformation

Mer information

Dokument