Pågående detaljplanering


​Inom kommunen pågår ständigt utredningar och planarbeten som rör ny eller befintlig bebyggelse

Kommunstyrelsen beslutar om vilka planuppdrag som ska prioriteras.
Främst prioriteras planering av nya bostadsområden i kommunens tätorter och planering av prioriterade förändringsområden (PFO).

Just nu pågår samråd/granskning här:

Kråkberget, del av Ösby 1:78 m.fl., 191203 - 200124 - Samråd

Gustavsberg 2:1 m.fl., Stadsparken, 200115 - 200214 - Granskning

Här pågår det arbeten med detaljplaner


Gustavsberg

Värmdölandet

Ingarö

Fågelbrolandet

Skärgården