Pågående detaljplanering


​Inom kommunen pågår ständigt utredningar och planarbeten som rör ny eller befintlig bebyggelse.

Karta över Värmdö kommun

Kommunstyrelsen beslutar om vilka planuppdrag som ska prioriteras.
Främst prioriteras planering av nya bostadsområden i kommunens tätorter och planering av prioriterade förändringsområden (PFO).

Pågående samråd och granskningar

Återvall södra

Brunn 1:286

Här pågår det arbeten med detaljplaner


Gustavsberg

Värmdölandet

Ingarö

Fågelbrolandet

Skärgården