Pågående detaljplanering


​Inom kommunen pågår ständigt utredningar och planarbeten som rör ny eller befintlig bebyggelse.

Kommunstyrelsen beslutar om vilka planuppdrag som ska prioriteras.
Främst prioriteras planering av nya bostadsområden i kommunens tätorter och planering av prioriterade förändringsområden (PFO).

Just nu pågår samråd/granskning här:

Samråd pågår just nu i detaljplaneområde PFO B7 Fagerdala, under perioden
2021-02-09–2021-03-02.

Här pågår det arbeten med detaljplaner


Gustavsberg

Värmdölandet

Ingarö

Fågelbrolandet

Skärgården