Enskilt dricksvatten

I känsliga områden med vattenbrist och i en del vattenskyddsområden behöver du tillstånd för att borra eller gräva dricksvattenbrunn. Det beror på att det finns en risk för att saltvatten tränger in i brunnen. Om du ska göra en större dricksvattenanläggning kan du behöva göra en anmälan till kommunen även om brunnen inte ligger i ett känsligt område.

Tillstånd för brunn

I de flesta områden i Värmdö behöver du inget tillstånd för att få anlägga en ny grundvattentäkt, det vill säga en ny dricksvattenbrunn. Undantaget från det är vissa vattenskyddsområden och andra särskilt känsliga områden, där du först måste få tillstånd från kommunen.

I Värmdö kommuns lokala föreskrifter (i bilaga B) kan du se vilka områden som är särskilt känsliga, och där du behöver tillstånd för att få anlägga en ny grundvattentäkt.

Information om vilka regler som gäller för kommunens olika vattenskyddsområden hittar du på sidan Vattenskyddsområden.

Ansök om tillstånd

Ansökan om ny grundvattentäkt gör du via blanketten nedan. Till ansökan behöver du bifoga en situationsplan. För att ta reda på tillgång och kvalitet på vattnet kommer du också att behöva göra en grundvattenutredning. För grundvattenutredningen behöver du ofta göra en så kallad provpumpning.

Ansök om ny grundvattentäkt, e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Provpumpning

Anmäl befintlig brunn

Om du har en dricksvattenbrunn som ligger inom ett område som kräver tillstånd behöver du anmäla brunnen till kommunen. Anmälan gör du via blanketten nedan. Till anmälan behöver du bifoga en situationsplan, provresultat från vattenanalys, och en kopia av brunns- och borrprotokoll.

Anmäl befintlig grundvattentäkt, e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.