Rökfria miljöer

Offentliga miljöer i Sverige ska generellt vara rökfria, för att skydda människor från passiv rökning. Det gäller särskilt miljöer där barn och ungdomar vistas.

För att skydda människor från passiv rökning finns det miljöer där det är förbjudet att röka. Genom att respektera förbjudet bidrar du till en mer hälsosam miljö för alla.

Rökförbudet utvidgas även till att gälla elektroniska cigaretter och örtprodukter för rökning.

Bygg- och miljöavdelningen gör besök i verksamheter för att följa upp att bestämmelserna följs.

Rökfria miljöer

 • Skolor och lokaler för barnomsorg
 • Hälso- och sjukvårdslokaler
 • Vård- och serviceinrättnigar
 • Gemensamma utrymmen i bostäder
 • Kollektiva färdmedel, väntsalar, biljetthallar
 • Restauranger, caféer och serveringar
 • Lokaler för offentlig verksamhet och andra lokaler dit allmänheten har tillträde, till exempel bibliotek och teatrar
 • Uteserveringar
 • Busshållplatser
 • Perronger
 • Lekplatser
 • Entréer till offentliga lokaler