Rökfria miljöer

Offentliga miljöer i Sverige ska generellt vara rökfria, för att skydda människor från passiv rökning. Rökfria miljöer skyddar också barn och unga från att börja använda tobak och stödjer personer som vill sluta röka.

För att skydda människor från passiv rökning finns det miljöer där det är förbjudet att röka. Genom att respektera förbudet bidrar du till en mer hälsosam miljö för alla.

Rökförbudet är sedan den 1 juli 2019 utvidgat till att även gälla elektroniska cigaretter och örtprodukter för rökning.

Den som i egenskap av ägare eller på annan grund har en lokal eller ett område utomhus där rökförbud gäller, ansvarar för att bestämmelserna följs. Detta innebär också en skyldighet att genom skyltning tydligt informera om rökförbudet och vid behov ingripa. Om någon trots tillsägelse röker där rökning inte är tillåten, får den ansvariga avvisa personen.

Självklart är det allra bäst att var och en som röker, självmant respekterar rökförbudet och därmed även respekterar sina icke rökande medmänniskor så att dessa inte utsätts för passiv rökning.

Vill du veta mer om rökfria miljöer?

Läs mer om rökfria miljöer på Folkhälsomyndighetens webbplats, nedan.

Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Rökfria miljöer

På följande platser är det förbjudet att röka:

 • Skolor och lokaler för barnomsorg eller annan verksamhet för barn eller ungdom
 • På skolgårdar och på motsvarande områden utomhus vid förskolor och fritidshem
 • Lokaler som är avsedda för hälso- och sjukvård
 • Lokaler som är avsedda för gemensamt bruk i bostäder och inrättningar med särskild service eller vård
 • I kollektivtrafiken, såväl på själva färdmedlet som i väntsalar, biljetthallar och på perronger, busshållplatser samt på områden utomhus som den som ska resa i kollektivtrafiken använder
 • Restauranger, caféer och serveringar – även utomhus
 • De lokaler för allmänna samman-komster eller offentliga tillställningar som uppräknas i ordningslagens
  2 kap. 1-3 §§.
  Till exempel bibliotek, teatrar, konserter, marknader, mässor, danstillställningar, demonstrationer, muséer, tävlingar och uppvisningar av sport, biografer och föreläsningar
 • Lokaler dit allmänheten har tillträde
 • Lekplatser dit allmänheten har tillträde
 • Entréer till lokaler som nämns ovan och dit allmänheten har tillträde
 • Inhägnade platser utomhus huvudsakligen avsedda för idrottsutövning

Därutöver gäller att det i hotell och andra platser där tillfällig bostad yrkesmässigt upplåts, ska det finnas rum där rökning är förbjuden.