Företagare

Förskola och pedagogisk omsorg

För fristående förskola och pedagogisk omsorg behövs inte godkännande från Skolinspektionen. För att få skolpeng behöver du godkännande från kommunen. Innan du öppnar verksamheten behöver kommunen också godkänna lokalerna.

För att ansöka om godkännande fyller du i och lämnar ansökningsblankett till kommunen. Du behöver också bifoga ett antal bilagor med din ansökan.

Den lokal du bedriver verksamheten i är en så kallad offentlig lokal. Innan du startar verksamheten måste lokalen vara godkänd av kommunen. Du behöver därför anmäla att du ska starta barnomsorg till Bygg- och miljövdelningen på Värmdö Kommun. Anmälan behöver lämnas senast sex veckor innan verksamheten startar.

Om du ska hantera livsmedel i verksamheten behöver du göra en särskild anmälan för det.

Tillsyn

För att hjälpa dig att se till att din verksamhet uppfyller krav en Skolverkets allmänna råd för arbetet i förskolan följer kommunen upp verksamheten på olika sätt.

Relaterad information