Utbildning för vuxna

Här hittar du information om vilka regler som gäller för utbildningsanordnare av vuxenutbildning för Värmdös medborgare.

Bli auktoriserad anordnare

Värmdö kommun tillämpar auktorisation av utbildningsanordnare inom vuxenutbildning på följande områden:

  • Grundläggande vuxenutbildning
  • Gymnasial vuxenutbildning
  • Vuxenutbildning i svenska för invandrare

Auktorisation innebär att varje utbildningsanordnare som uppfyller våra auktorisationsvillkor är välkommen att erbjuda vuxenutbildning till Värmdös medborgare. För att bli auktoriserad anordnare av vuxenutbildning måste du ansöka om att bli auktoriserad och uppfylla Värmdö kommuns auktorisationsvillkor. Ansökan gör du via vår e-tjänst. Där finns information om vilka handlingar som ska bifogas ansökan. Du behöver en e-legitimation för att kunna använda tjänsten. När skolan har auktoriserats är du välkommen att erbjuda vuxenutbildning till Värmdös medborgare.

Vi tar för närvarande inte emot nya ansökningar om auktorisation. Intresserade anordnare är välkomna med sina ansökningar from augusti 2024.

Är du auktoriserad anordnare och vill ansöka om utökad auktorisation?

Auktoriserade anordnare i Värmdö kommun kan ansöka om utökad auktorisation för grundläggande eller gymnasial nivå genom att inkomna med beslut om betygsrätt.

I ansökan om utökad auktorisation för SFI ska följande handlingar bifogas:

  • Betygsrätt
  • Information om skolans kursutbud inom SFI
  • Studieort för SFI.

Ansökan skickas till: auktorisation.vux@varmdo.se

Auktoriserad utbildningsanordnare

Som auktoriserad utbildningsanordnare förbinder du dig att följa de rutiner och anvisningar som kommunen bestämmer. Du förbinder dig också att använda det IT-system kommunen anvisar. IT-systemet används bland annat för att anta elever, rapportera betyg och publicera kursutbud.

För att säkerställa att den kommunala vuxenutbildningen håller god kvalitet, och att utbildningsanordnarna uppfyller fastställda krav, görs regelbundna kontroller och uppföljningar. Om en anordnare brister i kvalitet kan vuxenutbildnings- och arbetslivsnämnden vidta åtgärder i form av begäran om åtgärd/komplettering, varning eller avauktorisation.

Ersättningen fastställs årligen av kommunfullmäktige.

Rutiner och anvisningar , 473.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Ersättning till utbildningsanordnare , 291.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontaktuppgifter

Vid frågor kring avtalet och auktorisation vänligen kontakta auktorisation.vux@varmdo.se