Styrdokument för Överförmyndarnämnden

Här hittar du styrdokument som antagits av överförmyndarnämnden.

Inga styrdokument finns publicerade för denna nämnd.

Mer om nämnden

För mer information om nämnden och dess ansvarsområden, se länken nedan.

Information om Överförmyndarnämnden

Delegations­ordning och informationshanterings­plan

Till författningssamlingen