Talande webbLyssna

Livsmedelsverksamhet

Kock i kök

Hanterar eller distribuerar du regelbundet livsmedel anses din verksamhet vara ett livsmedelsföretag. För att driva en livsmedelsverksamhet behöver du registrera den hos kommunen.

Vad är en livsmedelsverksamhet?

Vad som anses vara en livsmedelsverksamhet beror på vad för livsmedel du erbjuder, om arbetet är organiserat och hur ofta du driver verksamheten. Du behöver inte vara vinstdrivande för att klassas som livsmedelsföretagare. Dricksvatten och kosttillskott räknas också som livsmedel.

Exempel på livsmedelsverksamheter

Exempel på livsmedelsföretag kan vara livsmedelsindustrier, restauranger, caféer, butiker, kiosker, skolor, förskolor, sjukhus och äldreboenden. Även matimportörer, transportörer, gruppboenden, dagmammor och hemtjänst bedriver livsmedelsföretag.

En glassbar som har öppet flera timmar om dagen under sommarmånaderna räknas som ett livsmedelsföretag. Samma sak gäller torghandlare som med viss regelbundenhet står på torget. Likaså om du regelbundet säljer eller ger bort livsmedel i reklamsammanhang, utlottningar av mat eller vid smakprovningar.

Om du säljer matvaror vid några enstaka tillfällen per år betraktas du inte som ett livsmedelsföretag.

Livsmedelslagstiftningens regler

Alla livsmedelsföretagare och dess livsmedelsanläggningar omfattas av livsmedelslagstiftningens regler. Det är företagarens eget ansvar att se till att känna till, förstå och efterleva lagstiftningen.

Till stor del är livsmedelslagstiftningen gemensam inom EU, men det finns också en kompletterande nationell lagstiftning för livsmedel och dricksvatten. Syftet med livsmedelslagstiftningen är att se till att maten vi äter är säker och att den hanteras på ett hygieniskt sätt.

Senast publicerad: 2019-02-06