Stöd till barn och ungdom

Kommunen har en väl organiserad verksamhet för barn och tonåringar som behöver extra stöd. Det finns gruppverksamhet av olika slag, en ungdomsmottagning för personliga bekymmer och ett stödcentrum för unga brottsutsatta.

Du som är ung och känner oro för din situation, tveka inte att ta kontakt med någon som kan hjälpa dig!

Välkommen till socialtjänsten

Filmen nedan är skapad för barn upp till 11 år. Filmen förklarar vad vi på socialtjänsten kan hjälpa dig med och vad som händer när man kontaktar oss.

Missbrukande föräldrar

För dig som har problem med missbruk i din familj finns bland annat möjlighet att träffa andra tjejer och killar som har liknande erfarenheter.

Mer om stöd för barn till missbrukare

Alkohol och droger

Oavsett om du är orolig för ditt eget eller någon annans bruk av alkohol eller droger finns det hjälp att få. Mini Maria Värmdö vänder sig till ungdomar och vuxna upp till 25 år som har ett riskbruk, missbruk eller beroende av alkohol, tabletter eller droger.

Mer om Mini Maria

Psykisk ohälsa

Via stödverksamheten Hamnen kan du bland annat få denna hjälp:

  • Rådgivande samtal och information
  • Psykologbedömningar
  • KBT-baserade gruppbehandlingar vid oro/ångest som Cool Kids och Chilled
  • Individuella behandlingar och föräldraskapsstöd
  • Föräldraskapsgrupper, vid bråk och konflikt till exempel KOMET, ABC och Förälder till en tonåring
  • Beardslees familjeintervention. (samtalsserie vid psykisk ohälsa eller missbruk hos förälder som går i behandling)

Hamnen - mottagning för barn, unga och föräldrar

Privata eller intima bekymmer

Du som är 13–23 år och behöver hjälp med att prata om saker som är svåra eller pinsamma att ta upp, exempelvis med dina föräldrar, är du välkommen att kontakta Värmdö ungdomsmottagning. Här kan du ta upp frågor om preventivmedel, relationer, graviditetstest, könssjukdomar och allt som du har svårt att prata om med andra. Personalen har tystnadsplikt.

Mer om ungdomsmottagningen

Utsatt för brott

Är du mellan 0-21 år och blivit utsatt för brott kan du och dina anhöriga samt vittnen få stöd och rådgivning. Brottet behöver inte vara polisanmält. Här finns även möjlighet att få medling vid anledning av brott.

Läs mer om stöd för unga brottsutsatta

Origo

För dig som lever med hedersrelaterat förtryck eller våld finns Origo. De arbetar mot hedersrelaterat våld för ungdomar mellan 13 och 26 år. De som jobbar på Origo vet hur livssituationen ser ut för många ungdomar, de har tystnadsplikt och du kan kontakta dem anonymt (utan att någon får reda på det).

Här finns mer information om Origo Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Polarna

I Värmdö kommun arbetar även en mobil grupp som kallas för Polarna Värmdö och som du kan kommunicera med på Facebook. Gruppen består av ungdomar i åldern 18–20 år som tillsammans med vuxna arbetsledare arbetar drog- och brottsförebyggande i de miljöer där du och dina kompisar rör er på fredags- och lördagsnätter. Till sitt förfogande har Polarna en minibuss. På dagtid deltar arbetsledarna i skol- och fritidsverksamheter i kommunen.

Läs mer om Polarna Värmdö

Funktionsnedsättning

För barn och unga med funktionsnedsättning finns olika typer av stöd från Värmdö kommun. Är det en svår funktionsnedsättning och finns det behov av särskilt personligt stöd, kan det vara en personlig assistent som behövs. Det finns också hjälp att få i form av ledsagarservice, en egen kontaktperson för aktiviteter, avlösarservice i hemmet, korttidsvistelse utanför hemmet, korttidstillsyn och bostad med särskilt stöd. Värmdö kommun kan i alla dessa fall hjälpa dig tillrätta.

Personlig assistent

Mer om stöd vid funktionsnedsättning

Hjälp med att bevaka egendom eller pengar

Du som är under 18 år och behöver stöd för att bevaka din egendom – fastigheter, pengar eller andra tillgångar – kan få en förmyndare. Normalt är en förälder eller båda föräldrarna tillsammans ett barns förmyndare, men i vissa fall kan en särskilt förordnad förmyndare utses.

Mer om förmyndarskap