Service för nyanlända

Det här gäller för den som har beviljats uppehållstillstånd i Sverige och har flyttat till Värmdö kommun. För den som kommit från Ukraina efter 24 februari 2022 och går under EU:s massflyktsdirektiv, eller är asylsökande från Ukraina, gäller annat.  

Värmdö kommuns service är till för alla som är folkbokförda i kommunen. Det gäller till exempel barnomsorg och skola, utbildning för vuxna, bibliotek och stöd till äldre och personer med funktionsnedsättning.

Kommunen erbjuder också viss service speciellt för dig som är ny i Sverige och Värmdö. Här kan du läsa mer om vilken hjälp du kan få under tiden du etablerar dig i kommunen.

Vår service för den som kommer eller har kommit från Ukraina till Värmdö efter den 24 februari 2022 skiljer sig från den som presenteras här. Läs mer om vad som gäller för nyanlända från Ukraina och massflyktsdirektivet på Migrationsverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Integrationshandläggare

Varje nyanländ person som tas emot i Värmdö kommun får en integrationshandläggare. Integrationshandläggaren hjälper bland annat till med bosättning, att boka tid för inskrivning hos Arbetsförmedlingen, anmäla barn till förskola/skola och boka in vuxna på kartläggningssamtal inför Sfi-utbildning (svenska för invandrare).

Integrationshandläggaren följer den nyanlända under hela etableringsperioden. Integrationshandläggaren hjälper också till om den nyanlände, när etableringsperioden avslutas, har behov av stöd från någon annan del av kommunen.

Drop-in hos integrationshandläggare

Varje onsdag har våra integrationshandläggare drop-in för nyanlända. Där finns även språkstöd på de vanligaste språken. På drop-in kan besökaren ställa frågor som handlar om sin etablering i Värmdö. Tid behöver inte bokas.

Välkommen till drop-in på onsdagar kl. 13-15 i kommunhuset (Skogsbovägen 9-11, Gustavsberg)

Nyanlända från Ukraina (efter den 24 februari 2022) får hjälp och stöd hos Migrationsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och inte på kommunens drop-in.

Språkstöd

Under den första tiden i Värmdö får den nyanlände hjälp av en så kallad språkstödjare. Det är en person som både kan svenska och den nyanländes hemspråk. Språkstödjaren är anställd av Värmdö kommun och hjälper den nyanlände med praktiska frågor och kontakter med myndigheter, sjukvården, banker med mera.

Tolkhjälp

Den som inte talar eller förstår svenska har rätt att få hjälp av en tolk i kontakten med svenska myndigheter.

Mer information


Migrationsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Rådgivningsbyrån Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.