• Brunt vatten kan förekomma i Gustavsberg och på Ingarö
    Just nu håller en omläggning av vattenledningar på att utföras mellan Ingarö och Gustavsberg. Detta kan göra att kranvattnet blir tillfälligt brunt för vissa boende i området. Om du upplever att vattnet är missfärgat, se till att spola vattnet tills det är klart. Vattnet är drickbart och missfärgningen är inte farlig, men undvik att använda tvättmaskinen om vattnet är missfärgat.
    Mer information

Service för nyanlända

Här finns information för dig som har beviljats uppehållstillstånd i Sverige och har flyttat till Värmdö kommun.  

Den service som Värmdö kommun tillhandahåller är till för alla som är folkbokförda i kommunen. Det gäller till exempel barnomsorg och skola, utbildning för vuxna, bibliotek och stöd till äldre och personer med funktionsnedsättning.

Kommunen tillhandahåller också viss service speciellt för dig som är ny i Sverige och Värmdö. Här kan du läsa mer om vilken hjälp du kan få under tiden du etablerar dig i kommunen.

Integrationshandläggare

Varje nyanländ person som tas emot i Värmdö kommun får en Integrationshandläggare. Integrationshandläggaren hjälper bland annat till med bosättning, att boka tid för inskrivning hos Arbetsförmedlingen, anmäla barn till förskola/skola och boka in vuxna på kartläggningssamtal inför Sfi-utbildning.

Integrationshandläggaren följer den nyanlända under hela etableringsperioden. Integrationshandläggaren hjälper också till om den nyanlände, när etableringsperioden avslutas, har behov av stöd från någon annan del av kommunen.

Drop-in hos integrationshandläggare

Varje onsdag har våra integrationshandläggare drop-in för dig som är nyanländ till Sverige. Där finns även språkstöd på de vanligaste språken. På Drop-In kan du ställa frågor som handlar om din etablering i Värmdö.

Du behöver inte boka någon tid. När du kommer till kommunen finns det anmälningslista i kontaktcenter där du anmäler dig till din handläggare. Integrationshandläggarna tar sedan emot besökare i turordning.

Välkommen till drop-in på onsdagar kl. 13-15 i kommunhuset (Skogsbovägen 9-11, Gustavsberg)

Språkstöd

Under den första tiden i Värmdö får den nyanlände hjälp av en så kallad språkstödjare. Det är en person som både kan svenska och den nyanländes hemspråk. Språkstödjaren är anställd av Värmdö kommun och hjälper den nyanlände med praktiska frågor och kontakter med myndigheter, sjukvården, banker med mera.

Tolkhjälp

Om du inte talar eller förstår svenska har du rätt att få hjälp av en tolk när du har kontakt med svenska myndigheter. Berätta för den du ska träffa att du behöver tolkhjälp vid mötet, så får du hjälp med att boka tolk.

Mer information


Migrationsverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Information Sverigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Rådgivningsbyrånlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster