Jobb och försörjning för nyanlända

Arbetsförmedlingen är den myndighet som hjälper dig att göra en plan för din första tid i Sverige och hur du ska kunna etablera dig i samhället och på arbetsmarknaden så snabbt som möjligt.

Du som har kommit från Ukraina efter den 24 februari 2022 har rätt att arbeta i Sverige, men förutsättningar och regler skiljer sig från det som presenteras på den här sidan. Läs mer om hur du gör hos Arbetsförmedlingen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (på engelska).

Etableringsplan

Vuxna personer som kan arbeta ska skriva in sig hos Arbetsförmedlingen. På Arbetsförmedlingen gör ni tillsammans upp en plan för att du så snabbt som möjligt ska kunna ta ett arbete. I etableringsplanen ingår alltid utbildning i svenska för invandrare (Sfi).

Planen sträcker sig över två år och kallas för etableringsplan.

Etableringsersättning

Du som har en etableringsplan och följer den får ekonomisk ersättning från Försäkringskassan. Ersättningen kallas etableringsersättning. Det är mycket viktigt att du följer din etableringsplan. Om du bryter mot planen finns risk att din ekonomiska ersättning, etableringsersättningen, dras in.

Om du inte kan arbeta

Du som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder inte kan arbeta, och därför inte får någon etableringsplan, kan ansöka om ekonomiskt bistånd, försörjningsstöd, från kommunens socialtjänst.

Mer information


Arbetsförmedlingen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer om svenska för invandrare (Sfi)