Avgifter 2024

På denna sida hittar du mer information kring avgifter och avgiftsberäkning samt länk för att fylla i din inkomstförfrågan.

Summan av samtliga insatser under en månad kan inte överstiga maxtaxa.
Avgifter för kost och hyra ingår inte i maxtaxa.

Maxtaxa för 2024 är 2 575kr/månad

Hemtjänst

Omvårdnad vardagar dagtid

250 kr /timme, max 750 kr per månad.

Omvårdnad heldygn samt helg

250 kr /timme, max 1 500 kr per månad.

Trygghetslarm

263 kr /påbörjad månad.

Städning

370 kr /timme.

Inköp

370 kr /timme.

Tvätt

370 kr /timme.

Matlådor

60 kr/styck

Särskilt boende

Omvårdnad

2 575 kr/ påbörjad månad

Helpension

3 318 kr/ månad

På särskilt boende har du alltid helpension (alla måltider på dygnet). Räknas inte mot maxtaxa.

Hyra för särskilt boende tillkommer utöver omvårdnad och kost.

Hur avgiften faktureras

Alla avgifter utom hyra faktureras månaden efter insatsen är utförd.

Avgift för hyra faktureras i förskott.

Önskar du autogiro?

Du kan ansöka om att få dina fakturor från biståndsenheten Värmdö kommun via autogiro.

Mer information om autogiro Länk till annan webbplats.

Kontaktinformation

Om du har frågor eller vill ha mer information är du välkommen att kontakta en avgiftshandläggare på Värmdö kommun.

Telefonnummer: 08 570 470 00

E-post: bistand.admin@varmdo.se