Ung i Värmdö

Ung i Värmdös verksamheter består av öppna mötesplatser, korttidstillsyn och ungdomsinflytande. All verksamhet är byggd på medskapande och delaktighet, där ungdomar får vara delaktiga i planeringen av aktiviteter och påverka verksamhetens inriktning. Vi erbjuder också möjlighet att söka pengar via ungdomsbidraget Snabb slant för egna projekt.

Ung i Värmdö

Ung i Värmdös öppna mötesplatser vänder sig främst till dig i åldern 13-17 år och är inkluderande mötesplatser som välkomnar alla oavsett kön, etnicitet, sexuell läggning eller funktionsförmåga. Detta sker genom ett demokratiskt och respektfullt bemötande av alla som finns i verksamheten. På våra mötesplatser kan du fika, hänga med kompisar, titta på film, repa i våra replokaler, lyssna på musik, spela PS4 få hjälp med läxorna och mycket mer. Vi arrangerar även temakvällar, utflykter, fotbollsturneringar mm.


Besök våra mötesplatser

Mötesplatser - Ung i Värmdö

Ungdomsinflytande - VKung

I Värmdö kommuns arbete med ungas inflytande spelar ungdomsrådet VKung en avgörande roll. Inga andra än unga bör vara språkrör för ungas röster. Kontakta oss om du vill vara med och påverka.

Ungdomsinflytande

Sök Snabb slant

Du som är 13–25 år kan söka pengar för att göra verklighet av dina projekt, tankar och idéer. Snabb slant finns för att du som ung ska få prova på att planera, driva och genomföra projekt.

Snabb slant

Följ oss på Instagram

@brunneningaro @tomtebo2023 @hubplan4 @varmdosungdomsrad @korttidstillsyn_tomtebo

 

Kontakt:

Jenny Rogeland - Enhetschef Ung i Värmdö
jenny.rogeland@varmdo.se

David Arefjärd - Biträdande enhetschef Ung i Värmdö
david.arefjard@varmdo.se

Ida Ridder - Gruppledare Brunnen, HUB Plan 4, [at]Lobbyn och Ung i Värmdö på Discord
Ida.ridder@varmdo.se

Marlene Yngve - Gruppledare Tomtebo korttidstillsyn
marlene.yngve@varmdo.se

Annika Stenekas - Utvecklingsledare - VKung och snabb slant
annika.stenekas@varmdo.se