Ungdomsinflytande

Politiker i Värmdö vill att ungdomars inflytande ska öka, samtidigt vill de flesta ungdomar i Värmdö vara med och påverka. Därför är arbetet med ungdomsinflytande viktigt

Värmdö kommun jobbar med inflytande för unga på många sätt. Bland annat erbjuds kommunens skolor att besöka kommunhuset och demokrativerkstaden Kom till Kommunen. Kommunens högstadieskolor erbjuds delta vid elevråds- och skyddsombudsutbildningar, elevrådskonferenser och ungdomsting.

I Värmdö kommuns arbete med ungas inflytande spelar ungdomsrådet VKung en avgörande roll. Inga andra än unga bör vara språkrör för ungas röster.

VKung

VKung är Värmdös ungdomsråd. Ungdomsrådet startades med syftet att skapa en väg mellan unga och politiker i kommunen, då det upplevdes att det fanns många bra förslag och idéer som aldrig blev verklighet på grund av bristande kommunikation.

En av VKung:s viktigaste uppgifter är just det; att se till att unga Värmdöbor blir hörda hos de som har makten i Värmdö. Alla som vill är välkomna att vara med. Det enda som krävs är att du är mellan 13-25 år och bor eller går i skolan i Värmdö kommun. Som medlem i VKung utgår även lön när du är med och utvecklar kommunen.

Vad gör vi i VKung?

Vi i VKung organiserar olika typer av dialoger mellan unga, politiker och tjänstepersoner, som exempelvis ungdomsting, elevrådskonferenser, paneldebatter och enkätundersökningar. Men framförallt är vi med och driver de frågor och initiativ som finns bland oss ungdomar, för att få med vårt perspektiv i de beslut som berör just oss.

Vill du vara med och påverka?

Skicka namn, ålder, kontaktuppgifter (telefonnummer eller mejladress) och en kort text om varför just du vill vara med och påverka till ungivarmdo@varmdo.se


För mer information, kontakta:

Annika Stenekas
Ungdomssamordnare
Tel: 0857048584
E-post: annika.stenekas@varmdo.se