Fettavskiljare

Du som är ansvarig för verksamhet med livsmedelshantering måste på eget initiativ installera en rätt dimensionerad fettavskiljare.

Här får du information om vilka tömningsintervaller som gäller och hur man söker dispens.

Det finns olika typer av fettavskiljare

Det finns markförlagda fettavskiljare med integrerad biologisk rening, det finns inomhusfettavskiljare med fettlås för enskilda avloppssystem, det finns efterliggande infiltration och minireningsverk med biologisk rening och många andra kombinationslösningar.

Tömningsintervall

Fettavskiljare töms minst var tredje månad för året-runt-verksamheter eller minst två gånger per år för säsongsverksamhet, det vill säga för verksamheter som har öppet max 6 månader om året.

Ändring av hämtningsintervall

Det är möjligt att ansöka om dispens för ändring av hämtningsintervall för fettavskiljare.

För handläggning av ärendet tas timavgift ut enligt fastställd taxa. Har du frågor om det kontakta handläggare på bygg- och miljöavdelningen via servicecenter.

Tömningsinfo fastlandet

 • Genom budning
  Inom fem arbetsdagar, dag ett räknas nästkommande arbetsdag.

  Jourtömning inom 12 timmar, tömning kan då ske på obekväm arbetstid. Det utgår inte någon rabatt för samkörning vid jourbeställning. Om det är längre än 70 meter slang kan inte jourtömning utföras.

  För jourtömning utanför kontorstid kontakta kommunens entreprenör Miljövision AB 08-570 300 14. Vid jourtömning ska du skriva under en jourtömningsblankett som du lämnar till chauffören vid tömningstillfället.

  Blankett - jourtömning , 99.6 kB.Observera att du måste avboka eventuell tidigare beställd slamtömning om du beställer jourtömning istället. Kontakta servicecenter.

 • Abonnemang
  Din fettavskiljare ska tömmas enligt beslutet från bygg-, miljö och hälsoskyddsnämnden. Du kan välja att tömma oftare än beslutet men inte mer sällan. Kommunen tömmer anläggningen samma intervall tills du själv gör någon förändring.

  Kontakta kundservice om du vill teckna abonnemang.

I skärgården kan du få din fettavskiljare tömd:

 • Inom åtta kalenderdagar, vid beställning innan kl. 16:00, måndag–fredag, räknas dagen som dag ett, annars är dag ett nästkommande arbetsdag.

Abonnemang

 • Vårabonnemangen utförs under april till och med maj.
 • Sommartid under vecka 28 och 29
 • Höstabonnemangen utförs under september till och med oktober.

Kontakta servicecenter om du vill teckna abonnemang.

Kontakta servicecenter

Via telefon 08-570 470 00 eller mejla varmdo.kommun@varmdo.se