VA-projekt Återvall−Långvik

Värmdö kommun håller just nu på att planera för utbyggnad av
kommunalt vatten och avlopp (VA) för sträckan mellan Återvall
och Långvik på Ingarö.

Kartbild över aktuellt område

Bilden visar sträcka mellan Återvall och Långvik där kommunalt VA planeras byggas ut.

Information till fastighetsägare

Här finns gemensam information som kan vara bra att känna till för fastighetsägare i Värmdö kommun som ska få kommunalt vatten och avlopp utbyggt i sitt område.

Information till fastighetsägare

Informationsbroschyr

Kommunen har tagit fram en broschyr med information om vad som händer
när det är dags för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp.

Länk till broschyren
PFO del 2. Utbyggnad , 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Aktuell information

2023-05-25

Information om planerad pumpstation

Utbyggnaden av kommunalt dricksvatten och avlopp innebär att avloppsvatten behöver pumpas en längre sträcka. För att pumpa avloppsvatten till reningsverket i Käppala behövs pumpstationer längs vägen. En pumpstation är planerad i Återvall.

När man bygger en pumpstation behöver denna alltid en bräddlendning. En bräddelning behövs i fall det blir ett tekniskt fel på lednngen eller i pumpstationen. Istället för att avloppsvatten backar upp i människors hem i golvbrunnar och i badrum så släpps avlopp ut i naturen. Detta sker sällan. Värmdö kommun har idag ca 105 st pumpstationer och de flesta av dessa har aldrig och kommer aldrig att brädda.

Vill du se när bräddningar skett kan du läsa här här: Senaste bräddningar - Värmdö kommun (varmdo.se) Länk till annan webbplats.

Det vanligaste orsaken till brädd är när det regnar mycket. I äldre rör läcker det in regnvatten som späder ut avloppsvattnet och ibland gör det att pumparna inte hinner pumpa vidare. Vid brädd så lägger kommunen ut information på hemsidan (se länk ovan) så fort vi kan.

När kommunen bygger en pumpstation så utrustas denna med en viss fördröjningskapacitet, det vill säga att avloppsvatten kan lagras ett antal timmar innan det bräddar ut. Under denna tid finns det möjlighet att göra åtgärder som avhjälper felet. Värmdö kommuns drifttekniker har jour dygnet runt alla dagar på året. Systemet övervakas digitalt och fel kan upptäckas snabbt. I alla pumpstationer sitter två pumpar, om den ena stannar så börjar den andra automatiskt. Det finns mobila reservkraftverk som kan kopplas in vid strömavbrott. Normalt syns det inte att vi bräddat, pumparna mal sönder toalettpapper och annat, om det mot förmodan skulle finnas rester så rengörs området vid bäddplatsen.

 

2022-08-23

Detaljprojektering inför VA-utbyggnaden pågår.

Kontakta handläggare

För frågor gällande VA-utbyggnaden kontakta projektledare Nora Grimberg nora.grimberg@varmdo.se eller via servicecenter 08-570 470 00.