VA-projekt Återvall norra och Återvall södra

Värmdö kommun håller just nu på att planera för utbyggnad av kommunalt
vatten och avlopp (VA) i detaljplanområde I5 Återvall norra och Återvall södra.

Kartbild som visar det aktuella området Återvall norra och Återvall södra.Förstora bilden

Preliminär områdesindelning, kan komma att justeras något. Klicka på bilden, zooma för att förstora.

Information till fastighetsägare

Här finns gemensam information som kan vara bra att känna till för fastighetsägare
i Värmdö kommun som ska få kommunalt vatten och avlopp utbyggt i sitt område.

Länk till Information till fastighetsägare


Informationsbroschyr

Kommunen har tagit fram en broschyr med information om vad som händer
när det är dags för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp.

Länk till broschyren
PFO del 2. Utbyggnad , 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Status i planarbetet

Detaljplanearbete pågår för PFO IF Återvall norra och Återvall södra. Utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp kommer att påbörjas efter detaljplanen fått laga kraft.

För mer information om status gällande pågående detaljplanering, klicka på länkarna
nedan.

PFO I5 Återvall norra Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

PFO I5 Återvall södra Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Aktuell information

2023-10-24

Förprojekteringen är avslutad och nu pågår detaljprojektering i området.

2022-08-23

Projektet är i förstudiefasen där kommunen utreder hur och var vatten-
och spillvattenledningarna ska byggas.

Projektets olika faser:

1: Förstudie

2: Geoutredning

3: Detaljprojektering

4: Upphandling av entreprenör

När detaljplanen för PFO I5, Återvall norra och södra får laga kraft påbörjas upphandling av entreprenör och därefter kan utbyggnad av vatten och avlopp starta.

När tidpunkten för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp närmar sig kommer kommunen löpande att lägga ut information här på projektets sida. Berörda fastighetsägare kommer då även att få information via brev och bli kallade till ett informationsmöte.

Kontakta handläggare

Eftersom VA-utbyggnaden är beroende av hur detaljplanen fortskrider, kontakta i första hand kommunens planavdelning för frågor omkring tidplan, se länk till pågående detaljplanearbete ovan.

För frågor gällande VA-utbyggnaden kontakta projektledare Caroline Auvinen via mejl caroline.auvinen@varmdo.se eller ring via servicecenter 08-570 470 00.