VA-projekt Evlinge

Värmdö kommun håller just nu på att planera för utbyggnad och kommunalt vatten och avlopp (VA) i Evlinge.

kartbild på PFO-område Evlinge

Preliminär områdesindelning, kan komma att justeras något.

Information till fastighetsägare

Här finns gemensam information som kan vara bra att känna till för fastighetsägare i Värmdö kommun som ska få kommunalt vatten och avlopp utbyggt i sitt område.

Information till fastighetsägare

Informationsbroschyr

Kommunen har tagit fram en informationsbroschyr med information om vad som händer när det är dags för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp.

Broschyr PFO - Utbyggnad

Aktuell information

2020-11-17

Planering och projektering av utbyggnad av vatten- och avloppsledningar med tillhörande anläggningar som till exempel pumpstationer har påbörjats i Evlinge.

När tidpunkten för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp närmar sig kommer kommunen löpande att lägga ut information på denna projektsida. Berörda fastighetsägare kommer då även att få information via brev och bli kallade till ett informationsmöte.

2018-12-20

Tekniska nämnden i Värmdö kommun beslutade 2018-12-20 om tidigarelagd vatten- och spillvattenutbyggnad i Evlinge. VA-utbyggnaden kommer att genomföras utan gällande detaljplan.

Kontakta handläggare

Har du frågor kontakta projektledare Tommy Johansson via mejl tommy.johansson@varmdo.se eller via servicecenter på 08-570 470 00.