VA-projekt PFO B6 Björkvik

Kartbild.

Översiktskarta, aktuellt planområde.

Kartbild.

Kartan visar det aktuella planområdets avgränsning. Observera att områdesindelningen är preliminär och kan komma att ändras.

Värmdö kommun håller just nu på att planera för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp (VA) i detaljplaneområdet PFO B6 Björkvik.

Information till fastighetsägare

Här finns gemensam information som kan vara bra att känna till för fastighetsägare i Värmdö kommun som ska få kommunalt vatten och avlopp utbyggt i sitt område.

Information till fastighetsägare

Informationsbroschyr , 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Kommunen har tagit fram en informationsbroschyr med information om vad som händer när det är dags för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp.

Broschyr PFO del 2 Utbyggnad , 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Status i planarbetet

Detaljplanearbete pågår för PFO B6 Björkvik. Utbyggnaden av kommunalt VA kommer att påbörjas efter detaljplanen fått laga kraft. För mer information om status gällande pågående detaljplanearbete klicka på länken nedan

Till detaljplanearbete PFO B6 Björkvik

Aktuell information

2024-01-18

Detaljprojektering pågår i området. När detaljplanen för PFO B6 Björkvik får laga kraft påbörjas upphandling av entreprenör och därefter kan utbyggnad av vatten och avlopp starta. En utbyggnad i ett prioriterat förändringsområde (PFO) brukar pågå under cirka två års tid.

När tidpunkten för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp närmar sig kommer kommunen löpande att lägga ut information på denna projektsida. Berörda fastighetsägare kommer då även att få information via brev och bli kallade till ett informationsmöte.

Kontakta handläggare

Eftersom VA-utbyggnaden är beroende av hur detaljplanen fortskrider, kontakta i första hand kommunens planavdelning för frågor omkring tidplan, se länk till pågående detaljplanearbete ovan.

För frågor om VA-utbyggnaden kontakta projektledare Behrang Khakoei via mejl
behrang.khakoei@varmdo.se eller via servicecenter 08-570 470 00.