Seglarbyn

Seglarbyn är färdigställt och inflyttat.

Bild: Besqab/Zynka

Färdigställt byggprojekt

Seglarbyn färdigställdes 2017 och inflyttning i de 31 radhusen skedde samma år. Radhusens formgivning är inspirerad av Gustavsbergs gamla industribyggnader.

Värmdö kommun gick under våren 2014 ut på en markanvisningstävling med syfte att överlåta fastigheten för uppförande av bostäder. Besqab Mark AB utsågs efter kommunens utvärdering som vinnare och stod för uppförandet av radhusen.

Gällande detaljplan

Seglarbyn ingår i detaljplanen för Gustavsbergs Hamn som fick laga kraft 2002-07-25.

Ta del av lagakrafthandlingar i kommunens webbkarta>> Länk till annan webbplats.