Delområden

Utvecklingen av Gustavsberg är indelat i olika delområden, inom vilka Gustavsbergsprojektet har uppdrag att ta fram detaljplaner.

Antal nya bostäder i hela området: Cirka 4000, främst i flerbostadshus.

Antal nya invånare: Omkring 10 000.

Färdigt: Hela området cirka år 2035.