Gustavsbergs hamn

I Gustavsbergs hamnområde finns idag caféer, restauranger, verksamheter och bostäder. Gustavsbergs hamn ska i framtiden fortsätta vara ett levande hamnområde.

Om projektet

Målbild 2030

Thumbnail för film

Den 5 maj 2021 antog kommunstyrelsen den nya målbilden, Gustavsbergs hamn 2030, som visar kommunens vilja att hamnområdet ska vara en levande plats för alla. Gustavsbergs hamn ska fortsätta att utvecklas och vara en kulturell mötesplats vid vattnet. Målbilden går i linje med Värmdös vision 2030 där Gustavsberg beskrivs som ett kulturellt skärgårdscenter som attraherar boende, besökare och företagare.

År 2030 är Gustavsbergs hamn en levande plats med en atmosfär av historien, spännande miljöer, vattenkontakt, verksamheter kopplade till platsens historia, levande industriarv, matupplevelser och kulturella intryck som består.

Målbilden beskrivs utifrån tre fokusområden:

  • Lätt att hitta

Det är lätt att hitta till och i området. Gustavsbergs hamn är tryggt och tillgängligt för alla.

  • Kulturell mötesplats

Ett rikt kulturliv i en attraktiv stadsmiljö lockar besökare, företag och nya invånare.

  • Möta vattnet

Vattnet tas tillvara för aktiviteter, båtliv och platser att vistas på nära vattnet

Läs måldokumentet , 1.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om det planerade kulturhuset i gamla hushållsporslinsfabriken

Läs mer om kommunens pågående underhållsarbeten i Gustavsbergs hamn Öppnas i nytt fönster.

Bakgrund

Gällande detaljplan för Gustavsbergs hamn D96 togs fram i en tid när planerna för att omvandla fabriksområdet till ett bostadsområde (idag Porslinskvarteren) ännu inte formulerats och när det fanns mer industriverksamhet i närområdet än det finns idag. I planen finns bland annat bestämmelser om skyddszoner som har en direkt koppling till den tidigare industriverksamheten.

Kontakta handläggare

Har du frågor kontakta Gustavsbergsprojektets projektledning på gustavsbergsprojektet@varmdo.se

Status i planarbetet

Inget beslut finns om att påbörja detaljplanearbete.

Program
Startskede
Samråd
Granskning
Antagen
Laga kraft
Genomförande