Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrev om Gustavsbergsprojektet.

Genom att lämna din e-postadress kommer du att få nyhetsbrevet mejlat till dig när det finns tillgängligt. Nyhetsbreven skickas ut när projektet har information att kommunicera och tiden mellan nyhetsbreven kan därför variera. Har du en gång anmält dig finns du med i vår mejllista och behöver inte anmäla dig på nytt.


Dina rättigheter som registrerad

Du har vissa rättigheter enligt dataskyddsförordningen. Om du vill utnyttja någon av dina rättigheter kan du kontakta oss på kommunen. På Integritetsskyddsmyndigheten webbplats kan du läsa mer om de olika rättigheterna.

Integritetsskyddsmyndigheten webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Registerutdrag

Du har rätt att få veta om kommunen hanterar dina personuppgifter, vilka i så fall och varför. Detta kallas ett registerutdrag, eller rätten till tillgång enligt dataskyddförordningen artikel 15.

Kommunen har en e-tjänst för att begära ett registerutdrag. För att komma till e-tjänsten behöver du logga in med ditt bank-id. Inloggning med bank-id används för att verifiera din identitet. Ditt namn, personnummer och folkbokföringsadress hämtas automatisk från Skatteverket. Du kommer sedan kunna fylla i vad din begäran omfattar.

Vill du inte använda e-tjänsten, kan du även använda en blankett. Blanketten kan även användas av dig som vill begära registerutdrag för någon annan (som antingen vårdnadshavare eller godman/förvaltare).

E-tjänst för registerutdrag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Begäran om radering enligt dataskyddsförordningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Rätt till radering/rättelse

Om du anser att dina personuppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade eller raderade.

Om du anser att personuppgifter om dig är fel så vänder du dig direkt till den verksamhet som hanterar dina personuppgifter.

Vi kan inte radera de uppgifter som utgör allmänna handlingar eller då det föreligger ett lagstadgat krav på att behandla dina personuppgifter.

Rätt till information

Du har även rätt till information om hur dina personuppgifter hanteras, både när du själv lämnar uppgifterna och när kommunen inhämtar uppgifterna från en annan källa om det inte finns en uttrycklig rättslig skyldighet för kommunen att hantera dina personuppgifter.

Klagomål

Har du ett klagomål eller en synpunkt på hur vi behandlar dina uppgifter vänder du dig i första hand till den verksamhet som behandlar uppgifterna, blir du inte nöjd med den åtgärd som vidtas så kontaktar du kommunens dataskyddsombud.

Om du fortfarande inte är nöjd med hur kommunen sköter ditt ärende har du rätt att skicka ett klagomål avseende behandlingen av personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten (se länk ovan).


Kontaktuppgifter till Värmdö kommuns Dataskyddsombud

Värmdö kommun
Dataskyddsombud
134 81 Gustavsberg
dataskyddsombud@varmdo.se
08-570 470 00