Vattentornsberget

Vattentornsberget syftar till att skapa en attraktiv bebyggelse som länkar samman Munkmora med Gustavsbergs centrum och bildar en attraktiv, trygg och trivsam boendemiljö.

Status i planarbetet

Detaljplanearbetet är för närvarande vilande.

Om projektet

Vattentornsberget syns från stora delar av Gustavsberg vilket både kommer innebära en vidsträckt utsikt och särskilt övervägda lösningar för den bebyggelse som etableras här. En exploatering på Vattentornsberget syftar till att skapa en attraktiv bebyggelse som länkar samman Munkmora med Gustavsbergs centrum och bildar en attraktiv, trygg och trivsam boendemiljö.

Parallella arkitektuppdrag slutfördes under 2016 och kommer att ligga till grund för det kommande detaljplanearbetet. Den handlingsplan som fastställdes 19 oktober 2016 innefattar bland annat olösta frågor och framtida utmaningar för respektive delområde i Gustavsberg.
Läs handlingsplanen >> , 5.6 MB.

Kontakta handläggare

Har du frågor kontakta Gustavsbergsprojektets projektledareledning gustavsbergsprojektet@varmdo.se eller via servicecenter på 08-570 470 00.