Strandvik

Strandvik är med närheten till vattnet och grönområden platsen där invånarna kan träffas. Här har 60 lägenheter byggts och allmän plats har rustats upp och utvecklats.

60 bostäder har tillkommit i området och av dessa har Seniorgården byggt 56 stycken 55+ lägenheter fördelade på fyra byggnader. De första färdigställda lägenheterna hade inflytt i början på 2020. Villa Strandvik har bevarats och varsamt rustats upp och rymmer idag fyra lägenheter.

Om Strandvik

Arkitektskiss

Den gröna och lummiga karaktären har bevarats i Strandvik. Strandviksparken färdigställdes hösten 2019 och har rustats upp med bredare gångvägar, en ny scen, öppna dikesanvisningar för hantering av dagvatten, dagvattenanläggning, sittplatser samt nya planteringar och belysning. Närheten till vattnet har även förbättrats med en ny strandpromenad som utgörs av träbryggor och grusvägar intill Farstavikens norra strand. Strandpromenaden färdigställdes hösten 2019. I anslutning till strandpromenaden i väst har även ett soldäck tillkommit som ytterligare möjliggör närheten till vattnet.

Gamla Skärgårdsvägens upprustning färdigställdes vår/sommar 2019. Arbetet omfattade bland annat breddning av gång- och cykelvägar, ny samt flytt av busshållplats, samt ny korsning mellan Gamla Skärgårdsvägen och Höjdhagsvägen. Även Ekedalsvägen har rustats upp.

Hösten 2019 hölls en officiell invigning av Strandviksparken.

Gällande detaljplan

Detaljplanen för Strandvik fick laga kraft 2016-09-08 (D224). Detaljplanen togs fram med normalt förfarande enligt ÄPBL 1987:10.

Ta del av lagakrafthandlingar i kommunens webbkarta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

bild på strandpromenad intill Farstavikens norra strand

Process

Program
Start-skede

Startskede

Start-PM fastställdes av kommunstyrelsen 2006-05-12.

Samråd

Samråd

Hösten 2012 var detaljplanen ute på samråd. Detaljplanen (D224) fick laga
kraft 2016-09-08.

Utställning

Utställning

2015-05-12 - 2015-06-09 ställdes detaljplanen ut. Detaljplanen (D224) fick laga kraft 2016-09-08.

Antagen

Antagen

Detaljplanen antogs av KF 2015-11-25. Detaljplanen (D224) fick laga kraft
2016-09-08.

Laga kraft

Laga kraft

Detaljplanen (D224) fick laga kraft 2016-09-08. Du hittar lagakrafthandlingar i kommunens webbkarta

Digitala kartor
Genom-förande

Genomförande

Projektet är färdigställt.