Parallella uppdrag - illustrationer

Här visas ett urval av visualiseringar från respektive arkitektkontor. Bilderna illustrerar vision och koncept för helheten i parallella uppdrag. Mer detaljerade bilder för respektive delområde kommer att arbetas fram efter hand.

CF Møller/Tredje Natur

Gustavsbergs centrum av CF Møller/Tredje Natur

Stadsparken av CF Møller/Tredje Natur

Vy från Skeviksvägen av CF Møller/Tredje Natur

Kod arkitekter

Centrumtorget av Kod arkitekter

Idrottsområde av Kod arkitekter

Stadsparken av Kod arkitekter

Mandaworks/Adept

White arkitekter

Skärgårdsgatan av White arkitekter

Vy från Kyrkbacken av White arkitekter

Torg i centrum av White arkitekter