Utställning och modell

Välkommen att ta del av planerna för centrala Gustavsberg i Gustavsbergsprojektets permanenta utställning i kommunhuset.

Illustration Modell över projektområdet

I utställningen i kommunhuset finns en modell över hela Gustavsbergsprojektets planerade utveckling. Modellen uppdateras i takt med att byggherrar fått bygglov samt vartefter beslut tas om vägdragningar, parker med mera. Utöver modellen finns affischer och texter som beskriver planerad utbyggnad.

Modell över centrala Gustavsberg

Modellen som är i skala 1:1000 visar planerad vägdragning och tillkommande samt befintlig bebyggelse i centrala Gustavsberg. De vita volymerna i modellen symboliserar de cirka 4000 nya bostäderna inom Gustavsbergsprojektet. En del av bostäderna är färdigställda, medan andra är under utbyggnad eller planeras för. Viss bebyggelse kan därför komma att justeras i modellen. Övrig målad bebyggelse är befintlig.

Modell Gustavsberg

Öppettider för utställningen i kommunhuset

Öppettider:

Utställningen har samma öppettider som Värmdö kommunhus.

Måndag–onsdag 08:00–17:00

Torsdag 08:00–19:00

Fredag 08:00–17.00

Se avvikande öppettider >

Besöksadress:

Värmdö kommunhus, Skogsbovägen 9–11, 134 81 Gustavsberg.

Gustavsbergsprojektets utställning flyttade från Runda huset i Gustavsbergs centrum till kommunhuset i november 2019.

Kontakt

Vid frågor om utställningen och utvecklingen i Gustavsberg är du välkommen att kontakta projektledningen via Gustavsbergsprojektets mejl gustavsbergsprojektet@varmdo.se eller via telefon
08-570 470 00 (Värmdö kommuns servicecenter).