Till kommunens startsida
Gustavsbergsprojektet - startsida
Talande webbLyssna

Äventyrslek

Området som ligger bakom Gustavsbergsbadet är även entréområde för friluftsområdet runt Ösbyträsk. Förhoppningen är att en äventyrslek kan skapa en spännande länk mellan Gustavsbergs centrum med den natur som man kan uppleva i Ösbyträsks naturreservat.

Med temat ”Nätvinge” som bygger på insektens förvandlingsstadier kommer äventyrsleken med en pedagogisk aspekt att innehålla flera olika skalor, förändring över tid. I rörelsen genom leken kommer man ta sig genom metamorfosens (förvandlingens) olika stadier från ägg, larv, puppa och vuxen individ. Metamorfosen av en Nätvinge håller ihop gestaltningen av lekplatsen och syftar till att ge ett unikt och stämningsfullt uttryck till den konstnärliga utformningen.

Här kommer du hitta äventyrsleken, klicka för större bild >>

Linbana, klätternät, rutschkana och sandlek

Lekplatsen ska innehålla äventyrliga och utmanande lekredskap som till exempel linbana, klätternät och klätterställningar, rutschkana och sandlek. Lekredskapen kommer i huvudsak att utformas med naturmaterial som trä och stål. Planerad byggstart hösten 2018 och färdigställande sommaren 2019.

Mer information

Du hittar mer information i den länkade programhandlingen i högerspalten. Notera att översikten av Äventyrsleken i programhandlingen är under bearbetning och de lekredskap som beskrivs kan komma att justeras

Senast publicerad: 2019-03-01

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
gustavsbergsprojektet@varmdo.seMer kontaktinformation