Talande webbLyssna

Utställningar och modeller

Illustration Modell över projektområdet

Välkommen att ta del av planerna för centrala Gustavsberg i Gustavsbergsprojektets permanenta utställning i kommunhuset.

I utställningen i kommunhuset finns två modeller - en modell över hela Gustavsbergsprojektets planerade utveckling, samt en över utbyggnaden i Porslinskvarteren. Modellerna uppdateras i takt med att byggherrar fått bygglov samt vartefter beslut tas om vägdragningar, parker med mera. Utöver modellerna finns affischer och texter som beskriver planerad utbyggnad.

Modell över centrala Gustavsberg

Modellen som är i skala 1:1000 visar planerad vägdragning och tillkommande samt befintlig bebyggelse i centrala Gustavsberg. De vita volymerna i modellen symboliserar de cirka 4000 nya bostäderna inom Gustavsbergsprojektet. En del av bostäderna är färdigställda, medan andra är under utbyggnad eller planeras för. Viss bebyggelse kan därför komma att justeras i modellen. Övrig målad bebyggelse är befintlig.

Modell Gustavsberg

Modell över Porslinskvarteren

Modellen som är i skala 1:200 visar planerad och befintlig bebyggelse i Porslinskvarteren. De vita volymerna i modellen symboliserar planerad bebyggelse som i dagsläget inte har bygglov. Dessa uppdateras av respektive byggherre när bygglov fått laga kraft. Övriga målade volymer har bygglov och är antingen färdigställda, under arbete eller planeras för byggstart.

Modell Porslinskvarteren
Modell Porslinskvarteren

Öppettider för utställningen i kommunhuset

Öppettider:

Utställningen har samma öppettider som Värmdö kommunhus.

Måndag–onsdag 08:00–17:00

Torsdag 08:00–19:00

Fredag 08:00–17.00

Se avvikande öppettider >

Besöksadress:

Värmdö kommunhus, Skogsbovägen 9–11, 134 81 Gustavsberg.

Gustavsbergsprojektets utställning flyttade från Runda huset i Gustavsbergs centrum till kommunhuset i november 2019.

Kontakt

Vid frågor om utställningen och utvecklingen i Gustavsberg är du välkommen att kontakta projektledningen via Gustavsbergsprojektets mejl gustavsbergsprojektet@varmdo.se eller via telefon
08-570 470 00 (Värmdö kommuns servicecenter).


Senast publicerad:

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
gustavsbergsprojektet@varmdo.seMer kontaktinformation