Cirkulationsplatser i Gustavsberg

Gustavsbergsvägen in mot centrala Gustavsberg har fått det nya namnet Gustavsbergs allé. Nu får den även tre nya, fint utsmyckade cirkulationsplatser.

Den första delsträckan av vägen har planterats med lind som gatuträd. Försköningen fortsätter nu med rondeller, som är tänkta att skapa bra korsningar med både nya och gamla gator till Porslinskvarteren och angränsande områden. 

De tre nya cirkulationsplatserna utefter Gustavsbergs allé heter Matros, Domino och Adam och färdigställdes 2017.

Inspiration från Stig Lindberg

Cirkulationsplatserna är utformade med inspiration och utgångspunkt i några grafiska mönster designade av formgivaren Stig Lindberg. Han var verksam vid Gustavsbergs porslinsfabrik 1936-1957 samt 1971-1980. Stig Lindberg var under nästan 20 år konstnärlig ledare vid fabriken och har skapat några av de mest kända serviserna från denna tid.

Granit och växtlighet

De tre cirkulationsplatserna har fått namnen efter tre av Stig Lindbergs mest välkända mönster, som har förstorats och anpassats till rondellens runda form. 

Rondellerna byggs av vit och svart granit. Varje rondell har dessutom mindre prydnadsträd i mitten av den upphöjda ytan.

Magdalena Lund och Åsa Drougge på Nivå Landskapsarkitekter har utformat rondellerna.