Anpassad utbildning

Komvux som anpassad utbildning är skola för dig som har en intellektuell funktionsnedsättning, IF, eller har en hjärnskada som gör det svårt för dig att lära dig nya saker.

Målet med skolan är att du ska lära dig sådant som hjälper dig i ditt dagliga liv.
Den ska också göra det lättare för dig att få ett jobb eller fortsätta med andra studier.
Komvux som anpassad utbildning finns både på grundläggande nivå och gymnasial nivå.

Skola som passar dina behov

Inom anpassad utbildning kan du läsa de ämnen och kurser som ingår i anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola.

Hos oss på Komvux Värmdö läser du i en takt som passar dig. Vi planerar undervisningen så att den passar dina behov. Du och din lärare bestämmer tillsammans vilka kurser du ska läsa och hur många timmar du ska vara i skolan varje vecka. Din lärare kan också hjälpa dig att bestämma vilket mål du ska ha med dina studier. Du kan få undervisning ensam eller i en liten grupp.

När du är klar med en kurs får du betyg eller intyg. Inom Komvux som anpassad utbildning på grundläggande nivå används en förenklad betygsskala med betyget Godkänt. Om du inte får ett godkänt betyg får du ett intyg som visar vad du har lärt dig på kursen. På Komvux som anpassad gymnasieskola används betygsskalan A-B-C-D-E. F används inte som betyg inom anpassad utbildning på Komvux.

Vill du gå i skola hos oss?

Du som bor i Värmdö eller Nacka kan läsa anpassad utbildning på Komvux Värmdö. Du behöver inte ha några särskilda kunskaper för att få läsa hos oss. Om du ingår i målgruppen är det enda kravet att du har fyllt 20 år. Vi tar emot nya elever hela tiden. Det betyder att du kan börja skolan när som helst under året. Om du vill veta mer om att gå i skola hos oss kan du ringa eller mejla till speciallärare.

Kontakta speciallärare Komvux Värmdö som anpassad utbildning

Kursutbud

Kurser på Komvux som anpassad utbildning, grundläggande nivå

 • Biologi
 • Engelska
 • Fysik
 • Geografi
 • Hem- och konsumentkunskap
 • Historia
 • Individ och samhälle
 • Kemi
 • Matematik
 • Natur och miljö
 • Religionskunskap
 • Samhällskunskap
 • Språk och kommunikation
 • Svenska
 • Svenska som andraspråk
 • Teknik

Kurser på Komvux som anpassad utbildning, Gymnasial nivå

 • Engelska 1
 • Matematik 1
 • Svenska 1
 • Service och bemötande