Yrkesutbildning

Vi erbjuder gymnasiala yrkesutbildningar inom vård och omsorg, barn och unga, samt en yrkeshögskoleutbildning till Trafiklärare.

Gymnasial yrkes­utbildning

Du läser ett färdigt kurspaket inriktat mot ett bestämt yrke, och kan direkt efter avslutad utbildning söka arbete.

  • Aktivitetsledare fritidshem
  • Barnskötare - Elevassistent
  • Undersköterska

Yrkes­högskole­utbildning

En utbildning på högskolenivå bygger vidare på examen från gymnasial nivå. Det kan också finnas specifika krav på andra förkunskaper. För Trafiklärar­utbildningen finns till exempel krav på körkort.

  • Trafiklärare

Yrkesutbildning med svenska

Om du inte har svenska som modersmål kan du läsa grundläggande svenska (Sva grund) samtidigt som du läser gymnasiala kurser som är inriktade mot ett yrke.

Utbildningen är en blandning av studier och praktik. Du är i skolan 1-2 gånger i veckan. Resten av veckan gör du praktik på en arbetsplats. Vi hjälper dig att ordna en praktikplats om du inte hittar någon själv.

Du får inte lön under tiden du gör din praktik, men om du uppfyller CSN:s krav kan du få en ekonomisk ersättning som bidrag. Du kan samtidigt ta lån via CSN om du behöver en högre månadsinkomst. Vi hjälper dig om du vill veta mer om CSN-bidrag och CSN-lån.

Komvux Värmdö yrkesutbildningar med Sva grund

Förkunskaper

Kraven på förkunskaper i svenska är olika i de olika utbildningarna, så läs noga om vad som krävs för just den yrkesutbildning som du är intresserad av.