Barnskötare - Elevassistent

Vill du jobba med barn i förskola eller skola? Läs till barnskötare/elevassistent hos oss! Om du redan arbetar på förskola eller fritidshem kan du kombinera arbete med studier.

Utbildningen till barnskötare/elevassistent är en nationell yrkesutbildning utformad av Skolverket som ger dig en bred kompetens och goda kunskaper att arbeta som barnskötare eller elevassistent.

Du får bland annat lära dig om barns lärande, utveckling, behov och rättigheter. Du får även kunskaper om olika pedagogiska verksamheter, pedagogiskt ledarskap samt hur man bemöter, kommunicerar och samarbetar med barn, kollegor och vårdnadshavare.

I kursen specialpedagogik får du lära dig om olika funktionsnedsättningar samt hur man möter människor utifrån ett etiskt och inkluderande förhållningssätt.

Utbildningen till barnskötare/elevassistent en utbildning där du till största delen lär dig arbetet som barnskötare/elevassistent på plats hos en förskola eller ett fritidshem. På din praktikplats får du stöd och hjälp av din handledare för att lära dig yrket.

Komvux Värmdö erbjuder två olika former som går att kombinera med en anställning. I undervisningsformen klassrum behöver du vara frånvarande från arbetsplatsen en dag i veckan.

Studieform - klassrum

Längd och innehåll

En dag i veckan är det undervisning på skolan.

Längd: 3 terminer, 1300 poäng.

Efter 2 terminer väljer du om du vill läsa Påbyggnad Barnskötare eller Påbyggnad Elevassistent.

Praktik (APL) ingår i utbildningen, 3 dagar/veckan from termin 2.

Baskurser

 • 1 dag/vecka barnskötarkurser, teori på skolan.
 • 3 dagar /vecka praktik på förskola eller fritidshem (termin 2)
 • 1 dag/vecka studerar du på egen hand.

Påbyggnadskurser - distans

 • Varje vecka tar du del av förinspelade föreläsningar och material via vår lärplattform Itslearning och arbetar med uppgifter på egen hand.
 • Varje termin deltar du i realtid i ca 6 webbsända seminarier. Dessa äger rum på onsdagar kl. 17.30-20 då det är obligatoriskt för alla att närvara.
 • 3 dagar /vecka praktik på förskola eller fritidshem

Förkunskapskrav

Godkänt betyg i Svenska/Svenska som andraspråk på grundläggande nivå, delkurs 4 eller motsvarande kunskaper.

Kursstarter

 • januari
 • mars
 • maj
 • augusti
 • oktober

Kurser

Baskurser 900 p.

Vårtermin

 • Grundläggande vård och omsorg
 • Hälsopedagogik
 • Kommunikation
 • Pedagogiskt ledarskap
 • Etnicitet och kulturmöten

Hösttermin

 • Lärande och utveckling
 • Pedagogiska teorier och praktiker
 • Människors miljöer
 • Specialpedagogik 1


Termin 3

Termin 3 väljer du antingen Påbyggnad Barnskötare
eller Påbyggnad Elevassistent:

Påbyggnad - Barnskötare 400 p.

 • Barns lärande och växande (distanskurs)
 • Pedagogiskt arbete (distanskurs)
 • Skapande verksamhet (distanskurs)
 • Praktik 3 dagar/vecka

Påbyggnad - Elevassistent 400 p.

 • Barns lärande och växande (distanskurs)
 • Pedagogiskt arbete (distanskurs)
 • Specialpedagogik 2 (distanskurs)
 • Praktik 3 dagar/vecka

Studieform - distans

Varje vecka tar du del av förinspelade föreläsningar och material via vår lärplattform Itslearning och arbetar med uppgifter på egen hand.

Varje termin webbsänds ca 6 seminarier i realtid. Dessa äger rum på onsdagar kl. 17.30 - 20 då det är obligatoriskt för alla att närvara.

Under utbildningen gör du även praktik (APL) på en förskola eller ett fritidshem i två omgångar. Totalt 12 veckors praktik.

Längd och innehåll

Längd: 3 terminer, 1300 poäng.

Efter 2 terminer väljer du om du vill läsa Påbyggnad Barnskötare eller Påbyggnad Elevassistent.

Praktik (APL) ingår i utbildningen, 4 veckor under Pedagogiskt Ledarskap och 8 veckor under Pedagogiskt arbete.

Studieform

Baskurser

 • Distans via lärplattform
 • Ca 6 obligatoriska webbseminarier per termin onsdagar kl. 17.30 -20
 • 4 veckors praktik under Pedagogiskt ledarskap
 • Påbyggnadskurser
 • Distans via lärplattform
 • Ca 6 obligatoriska webbseminarier per termin, onsdagar 17.30-20
 • 8 veckors praktik under Pedagogiskt arbete.

Förkunskapskrav

Godkänt betyg i Svenska/Svenska som andraspråk på grundläggande nivå, delkurs 4 eller motsvarande kunskaper.

Kursstarter

 • januari
 • mars
 • maj
 • augusti
 • oktober

Ansökan

Ansök här till Barnskötare/Elevassistent, distans Länk till annan webbplats.

Kurser

Baskurser 900 p.

Vårtermin

 • Grundläggande vård och omsorg
 • Hälsopedagogik
 • Kommunikation
 • Pedagogiskt ledarskap
 • Etnicitet och kulturmöten

Hösttermin

 • Lärande och utveckling
 • Pedagogiska teorier och praktiker
 • Människors miljöer
 • Specialpedagogik 1


Termin 3

Termin 3 väljer du antingen Påbyggnad Barnskötare
eller Påbyggnad Elevassistent:

Påbyggnad - Barnskötare 400 p.

 • Barns lärande och växande
 • Pedagogiskt arbete (praktik)
 • Skapande verksamhet

Påbyggnad - Elevassistent 400 p.

 • Barns lärande och växande
 • Pedagogiskt arbete (praktik)
 • Specialpedagogik 2