För elever

Till oss är du välkommen som du är. Komvux Värmdö står för alla människors lika värde, rätt till delaktighet och till ett respektfullt bemötande. Vår skola ska vara en trygg plats där du känner tillhörighet och gemenskap, studieglädje och arbetsro.

Komvux Värmdö använder en digital plattformen. Den heter "itslearning".

Om du har frågor som du inte får svar på här är du alltid välkommen att kontakta oss.

Studie- och yrkesvägledare (SYV) hjälper dig att planera dina studier.

Du kan få svar på frågor om krav på behörighet till högre utbildning, prövningar och ansökningar till kurser.

Studie- och yrkesvägledare (SYV)

Hanna Leffler
hanna.leffler@varmdo.se
08-570 482 69

Beställning av enstaka kursbetyg eller utdrag ur betygskatalog över kurser du studerat på Komvux Värmdö sker via tjänsten:

Mina sidor (öppnas i nytt fönster) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ett utdrag ur betygskatalogen är en förteckning av kurser som du har läst. Beställ ett examensbevis eller slutbetyg genom att vända dig till:

vuxenutbildningen@varmdo.se

Som elev hos oss har du rätt att vara dig själv och att få ett respektfullt bemötande, både från personal och från andra elever. Komvux Värmdö arbetar aktivt för att främja alla elevers lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning.

Om du känner att du har blivit utsatt för kränkande behandling, eller om du har sett eller hört att någon annan har utsatts, vill vi att du berättar det, så att vi kan förhindra att det upprepas.

Anmälan om kränkande behandling kan göras anonymt.

Värdegrund

Till oss är du välkommen som du är. Komvux Värmdö står för alla människors lika värde, rätt till delaktighet och till ett respektfullt bemötande. Vår skola ska vara en trygg plats där du känner tillhörighet och gemenskap, studieglädje och arbetsro.

Komvux Värmdös värdegrund utgår ifrån den värdegrund som ska genomsyra all skolverksamhet i Sverige. I vår verksamhet strävar vi hela tiden efter att förmedla och gestalta:

 • Alla människors lika värde
 • Jämställdhet mellan män och kvinnor
 • Att motverka traditionella könsmönster
 • Solidaritet med svaga och utsatta
 • Att motverka alla former av kränkande behandling
 • Att bidra till att skapa den gemenskap som håller ett demokratiskt samhälle samman

Vi utreder alla synpunkter som vi får in, och om det behövs vidtar vi åtgärder för att liknande händelser inte ska hända igen. Eftersom Komvux Värmdö tillhör Värmdö kommun lämnar du dina synpunkter på kommunens sida för synpunkter. Din synpunkt kommer att skickas vidare till rektor för Komvux Värmdö.

Om du vill kan du vara anonym när du lämnar in en synpunkt, men då har vi ingen möjlighet att återkomma till dig med information om hur vi har behandlat din synpunkt:

Synpunkter och klagomål för vuxenutbildningen

När du studerar hos Komvux Värmdö kan du ha rätt till studiemedel. Det beslutas av Centrala studiestödsnämnden (CSN).

CSN:s webbplats Länk till annan webbplats.

Kurslitteratur - lista

Svenska som andraspråk grund:

 • Svenska som andraspråk grundläggande delkurs 1 och 2: ”Grundhjulet” av Kristina Asker. 2016. Sanoma Utbildning.
 • Svenska som andraspråk grundläggande delkurs 3 och 4: ”Språkporten BAS” av Monika Åström. Upplaga 2. 2021. Studentlitteratur AB. Boken finns också som digital produkt.

Matematik grund:

 • Matematik grundläggande delkurs 1: ”Summit- grundläggande matematik 1” av Anita Ristamäki. 2017. Natur och kultur.
 • Matematik grundläggande delkurs 2: ”Summit- grundläggande matematik 2” av Anita Ristamäki. 2018. Natur och kultur.
 • Matematik grundläggande delkurs 3: ”Summit- grundläggande matematik 3” av Anita Ristamäki. 2019. Natur och kultur.
 • Matematik grundläggande delkurs 4: ”Summit- grundläggande matematik 4” av Anita Ristamäki. 2021. Natur och kultur.

Engelska grund:

 • Engelska grundläggande delkurs 1 och 2: ”Connect 1” av Peter Watcyn- Jones. Upplaga 2. 2015. Studentlitteratur AB. Boken finns också som digital produkt.
 • Engelska grundläggande delkurs 3 och 4: ”Connect 2” av Peter Watcyn- Jones. Upplaga 2. 2016. Studentlitteratur AB. Boken finns också som digital produkt.

Svenska och Svenska som andraspråk:

 • Svenska 1 och 2 samt Svenska som andraspråk 1 och 2: ”Språkporten 123” av Monika Åström, 3e upplagan, 2018, Studentlitteratur AB. Boken finns också som digital produkt.
 • Svenska 3 samt Svenska som andraspråk 3: ”Svenska impulser 3” av Carl-Johan Markstedt, Sven Eriksson, 2013, Sanoma utbildning. Boken finns också som digital produkt.

Matematik:

 • Matematik 1a+b+c: ”Matematik 5000+ vux 1abc” av Lena Alfredsson, Sanna Bodemyr, Hans Heikne, upplaga år 2022, Natur och Kultur
 • Matematik 2a+b+c: ”Matematik 5000+ vux 2abc” av Lena Alfredsson, Sanna Bodemyr, Hans Heikne, upplaga år 2022, Natur och Kultur
 • Matematik 3b+c: ”Matematik 5000+ vux 3bc” av Lena Alfredsson, Sanna Bodemyr, Hans Heikne, upplaga år 2022, Natur och Kultur

Engelska:

 • Engelska 5: ”Progress Gold A” av Peter Watcyn-Jones och Eva Hedencrona. Upplaga 2. 2007. Studentlitteratur AB. Boken finns också som digital produkt
 • Engelska 6: ”Progress Gold B” av Peter Watcyn-Jones och Eva Hedencrona. Upplaga 2. 2008. Studentlitteratur AB. Boken finns också som digital produkt

Historia 1b:

 • ”Alla tiders historia 1b” av Hans Almgren, Börje Bergström & Arne Löwgren. 2011. Gleerups utbildning AB.

Samhällskunskap 1a1, 1a2 och 1b:

 • ”Exposé 1” av Mats Andersson, Michaela Arlt, Fuat Deniz m.fl. Upplaga 4. 2011. Liber.

Aktivitetsledare Fritidshem:

OBS! Boken heter samma som kursen om inte annat anges.

 • Barns lärande och växande. Av Tove Philips. 2a upplagan. 2019. Gleerups utbildning AB.
 • Pedagogiskt ledarskap. Av Tove Philips. 2a upplagan. 2017. Gleerups utbildning AB.
 • Fritids- och idrottskunskap. Av Tove Philips. 1a upplagan. 2011. Gleerups utbildning AB.
 • Pedagogiskt arbete. Av Tove Philips. 2a upplagan. 2019. Gleerups utbildning AB.

Barnskötare/Elevassistent:

Grundutbildningen: OBS! Boken heter samma som kursen om inte annat anges.

 • Etnicitet och kulturmöten. Av Tove Philips. 2a upplagan. 2020. Gleerups utbildning AB.
 • Grundläggande vård och omsorg. Av Sara Eweson och Stina Willquist. 2019. Gleerups utbildning AB.
 • Hälsopedagogik. Av Tove Philips. 2a upplagan. 2017. Gleerups utbildning AB.
 • Lärande och utveckling. Av Tove Philips. 2a upplagan. 2017. Gleerups utbildning AB.
 • Kommunikation. Av Tove Philips. 3e upplagan. 2023. Gleerups utbildning AB.
 • Människors miljöer. Av Tove Philips. 2a upplagan. 2016. Gleerups utbildning AB.
 • Pedagogiskt ledarskap. Av Tove Philips. 2a upplagan. 2017. Gleerups utbildning AB.
 • Pedagogiska teorier och praktiker. Lärare informerar om kurslitteratur.
 • Specialpedagogik 1. Av Irene Larsson. 2a upplagan. 2023. Gleerups utbildning AB.

Påbyggnad Barnskötare:

OBS! Boken heter samma som kursen om inte annat anges.

 • Barns lärande och växande. Av Tove Philips. 2a upplagan. 2019. Gleerups utbildning AB.
 • Skapande verksamhet. Av Tove Philips. 1a upplagan. 2014. Gleerups utbildning AB.
 • Pedagogiskt arbete. Av Tove Philips. 2a upplagan. 2019. Gleerups utbildning AB.
 • Påbyggnad Elevassistent:
 • OBS! Boken heter samma som kursen om inte annat anges.
 • Barns lärande och växande. Av Tove Philips. 2a upplagan. 2019. Gleerups utbildning AB.
 • Pedagogiskt arbete. Av Tove Philips. 2a upplagan. 2019. Gleerups utbildning AB.
 • Specialpedagogik 2. Lärare informerar om kurslitteratur.

Undersköterska:

OBS! Boken heter samma som kursen om inte annat anges.

 • Anatomi och fysiologi 1. Rosita Christensens, Kristina Ohlsen. 2021. Sanoma utbildning.
 • Anatomi och fysiologi 2. Rosita Christensens, Kristina Ohlsen. 2022. Sanoma utbildning.
 • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1. Irene Larsson, Marie Bäcklinder Setterlund. 2021. Gleerups utbildning AB.
 • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2. Sonja Svensson Höstfält. 2022. Sanoma utbildning.
 • Gerontologi och geriatrik. Eva Lena Lindqvist. 2021. Gleerups utbildning AB.
 • Hälso och sjukvård 1. Johan Strömberg, Anna-Karin Axelsson. 2022. Sanoma utbildning.
 • Hälso och sjukvård 2. Christina Walldin, Nina Boden. 2022. Liber.
 • Omvårdnad 1. Maria Bengtsson, Maria Christidis, Ulla Lundström och Anna-Lena Stenlund. 2021. Gleerups utbildning AB.
 • Omvårdnad 2. Maria Bengtsson, Maria Christidis, Ulla Lundström och Anna-Lena Stenlund. 2021. Gleerups utbildning AB.
 • Psykiatri 1. Susanne Niemi. 2a upplagan. 2021. Gleerups utbildning AB.
 • Psykiatri 2. Susanne Niemi. 2021. Gleerups utbildning AB.
 • Psykologi 1. ”Mänskligt - Psykologi 1 och 2a”. Gabriella Bernerson Katri Cronlund. 2022. Sanoma utbildning.
 • Social omsorg 1. Helen Carlander. 2021. Gleerups utbildning AB.
 • Social omsorg 2. Helen Carlander. 2021. Gleerups utbildning AB.
 • Vård och omsorg specialisering. Lärare informerar om kurslitteratur.
 • Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1: Se info under gymnasiekurser.
 • Samhällskunskap 1a1: Se info under gymnasiekurser.