Svenska för invandrare

Svenska för invandrare, Sfi är utbildning i svenska för vuxna invandrare. Du tränar på att läsa, skriva, tala och förstå svenska. Komvux Värmdö erbjuder sfi-utbildning till dig som är bosatt i Värmdö. Målet är att du ska klara dina sfi-prov så snabbt som möjligt, så att du kan studera vidare eller skaffa ett arbete.

Vi tar emot nya elever under hela året. Det betyder att du kan börja studera när du vill och inte behöver vänta på att en ny kurs ska starta.

Skola när det passar dig

Du kan studera flexibelt hos oss. Du behöver studera minst 15 timmar i veckan för att din svenska ska bli bra så snabbt som möjligt. Vi hjälper dig att planera dina studier så att de passar för dig och vad du behöver.

Vi har studievägarna 1, 2 och 3. Vi har behöriga lärare. Du får låna läromedel. Elever på studieväg 1 och 2 kan även låna Ipad.

Skolan finns i moderna lokaler centralt i Gustavsberg. Vi har behöriga lärare. Du kan kombinera dina SFI-studier med andra studier, med arbete, eller med att vara föräldraledig eller sjukskriven på deltid.

SFI-hybrid

De flesta SFI-kurser blandar klassrumsundervisning med undervisning på distans då vi använder webbsändningsverktyget Zoom.

Prata svenska med svenskar

För att du ska få möjlighet att använda och träna dina kunskaper i svenska samarbetar vi med Röda Korset. Varje vecka kommer föreningen till Komvux Värmdö för att prata svenska med våra deltagare. Då får du både träna på att förstå och prata svenska, och möjlighet att träffa och prata med vanliga svenskar.

Olika studievägar för olika behov

SFI-utbildningen är indelad i tre olika studievägar, så att du kan hitta en nivå som passar din utbildningsbakgrund och dina individuella förutsättningar. De tre studievägarna är:

  • Studieväg 1
  • Studieväg 2
  • Studieväg 3

Det är din utbildningsbakgrund och dina kunskaper i svenska språket som avgör vilken studieväg du ska gå. Studieväg 1 är tänkt för dig som aldrig har gått i skolan, eller som har mycket kort skolgång. Studieväg 2 är anpassad för dig som har gått mellan 6 och11 år i skolan, och studieväg 3 vänder sig till dig som har studievana och har gått i skolan i minst 12 år.

Välja rätt studieväg

Tillsammans med en vägledare gör du en individuell studieplan där ni kommer överens om vilka kurser du ska läsa, och hur din utbildning är planerad. Syftet med den individuella studieplanen är att ge dig de bästa förutsättningarna för att lära dig svenska.

Studera dagtid

Du studerar cirka 15 timmar per vecka efter ett dagschema. Du kan studera 1A, 1B, 2B, 2C, 2D, 3C, 3D samt nybörjarkurs.

Studera kvällstid

Du träffar läraren på skolan på kvällen två gånger i veckan måndag och onsdag 17.30-20.30. Du kan studera 2B, 2C, 2D, 3C, 3D samt nybörjarkurs.