Svenska för invandrare

Svenska för invandrare, Sfi är utbildning i svenska för vuxna invandrare. Du tränar på att läsa, skriva, tala och höra svenska. Komvux Värmdö erbjuder sfi-utbildning till dig som är bosatt i Värmdö. Målet är att du ska klara dina sfi-prov så snabbt som möjligt, så att du kan studera vidare eller skaffa ett arbete.

Vi tar emot nya elever under hela året. Det betyder att du kan börja studera när du vill och inte behöver vänta på att en ny kurs ska starta.

Skola när det passar dig

Du kan studera flexibelt hos oss. Du kan studera heltid, 15 timmar i veckan, för att din svenska ska utvecklas så snabbt som möjligt. Om du arbetar kan du studera deltid på kvällen eller på dagen. Om du blir sjuk kan du vara med på lektionen via ZOOM. Vi hjälper dig att planera dina studier så att det passar för dig.

Skolan finns i moderna lokaler centralt i Gustavsberg. Vi har studievägarna 1, 2 och 3. Vi har behöriga lärare och du får låna läromedel. Elever på studieväg 1 kan även låna Ipad.

Prata svenska med svenskar

För att du ska få möjlighet att använda och träna dina kunskaper i svenska samarbetar vi med Röda Korset på Gustavsbergs bibliotek. Varje vecka har de språkcafé på biblioteket, dit våra elever är välkomna. Där får du både träna på att förstå och prata svenska, och möjlighet att träffa svensktalande personer.

Olika studievägar för olika behov

SFI-utbildningen är indelad i tre olika studievägar. Du blir placerad i en studieväg när du har ansökt. Din utbildningsbakgrund och dina kunskaper i svenska avgör vilken studieväg du ska gå.

De tre studievägarna är:

  • Studieväg 1 – du har gått 0-6 år i skolan
  • Studieväg 2 – du har gått 6-11 år i skolan
  • Studieväg 3 – du har gått minst 12 år i skolan, gärna universitet eller högskola

Studera dagtid

  • 15 timmar per vecka
  • 4 dagar/vecka
  • Du kan studera 1A, 1B, 1C, 1D, 2B, 2C, 2D, 3C och 3D

Studera kvällstid

  • 6 timmar per vecka.
  • 2 kvällar/vecka.
  • Du kan studera 2B, 2C, 2D, 3C och 3D