Barnskötare - SVA grund

För dig som inte har svenska som modersmål. Detta är en utbildning för dig som är ny i Sverige och vill arbeta inom barnomsorgen. Utbildningen ger dig möjlighet att söka jobb som barnskötare/elevassistent. Samtidigt som du får en yrkesutbildning får du fortsätta att utveckla din svenska.

Under utbildningen får du bland annat lära dig om barns lärande, utveckling, behov och rättigheter. Du får även kunskaper om olika pedagogiska verksamheter, pedagogiskt ledarskap samt hur man bemöter, kommunicerar och samarbetar med barn, kollegor och vårdnadshavare. I kursen specialpedagogik får du lära dig om olika funktionsnedsättningar samt hur man möter människor utifrån ett etiskt och inkluderande förhållningssätt.

Målet är att du ska få den kunskap som krävs för att få ett utbildningsbevis så att du sedan kan söka arbete inom barnomsorgen.

Längd och innehåll

Längd:5 terminer, 2100 poäng.

Praktik (APL) ingår from termin 2.

Efter 4 terminer väljer du om du vill läsa Påbyggnad Barnskötare eller Påbyggnad Elevassistent.

Studieform

Baskurser

År 1

 • 1 dag barnskötarkurser, teori
 • 2 dagar svenska som andraspråk grund 2–3
 • 2 dagar/vecka praktik på en förskola eller fritidshem (from termin 2)


År 2

 • 1 dag barnskötarkurser, teori
 • 2 dagar svenska som andraspråk grund 4/ Svenska som andraspråk 1
 • 2 dagar/vecka praktik på en förskola eller fritidshem

Påbyggnadskurser

 • Varje vecka tar du del av förinspelade föreläsningar och material via vår lärplattform Itslearning och arbetar med uppgifter på egen hand.
 • Varje termin deltar du i realtid i ca 6 webbsända seminarier.
  Dessa äger rum på onsdagar kl. 17:30-20 då det är obligatoriskt att närvara.
 • Praktik 2 dagar/vecka.

Förkunskapskrav

SFI D eller motsvarande.

Kursstarter

 • januari
 • augusti

Kurser

Baskurser 900 p.

Termin 1–4

 • Etnicitet och kulturmöten
 • Grundläggande vård och omsorg
 • Hälsopedagogik
 • Kommunikation
 • Lärande och utveckling
 • Människors miljöer
 • Pedagogiska teorier och praktiker
 • Pedagogiskt ledarskap
 • Sociologi (valfri)
 • Specialpedagogik 1
 • Svenska som andraspråk grund delkurs 2–4
 • Svenska som andraspråk 1

Termin 5

Välj mellan Påbyggnad Barnskötare och Påbyggnad Elevassistent:

Påbyggnad Barnskötare

 • Barns lärande och växande (distanskurs)
 • Pedagogiskt arbete (distanskurs)
 • Skapande verksamhet (distanskurs)
 • Praktik 2 dagar/vecka

Påbyggnad Elevassistent

 • Barns lärande och växande (distanskurs)
 • Pedagogiskt arbete (distanskurs)
 • Specialpedagogik 2 (distanskurs)
 • Praktik 2 dagar/vecka