Trafiklärare - YH


Ansökan är öppen!

Om utbildningen

Studierna är på heltid och pågår i 60 veckor. Undervisningen bedrivs i klassrum i Komvux Värmdös lokaler i Gustavsbergs centrum. Körövningar i bil samt studiebesök förekommer.

I utbildningen ingår två perioder med LIA– lärande i arbete (praktik). Utbildningen är studiemedelsberättigad.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Du är behörig att antas till en yrkeshögskoleutbildning om du uppfyller något av följande:

 • Du har gymnasieexamen från gymnasieskola eller kommunal vuxenutbildning.
 • Du har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1 ovan.
 • Du är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och är där behörig till motsvarande utbildning.
 • Du har genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Särskilda förkunskaper/villkor

 • Svenska 2/Svenska som andraspråk 2
  Godkänt betyg i gymnasiekursen eller motsvarande nivå
 • B-körkort
  Giltigt körkort med förarbehörighet B för manuell bil. Du ska ha haft ett körkort med sådan behörighet under sammanlagt minst 18 månader de senaste 10 åren.
 • Körtest
  När du skickat in din ansökan, kommer vi att kalla dig till ett körtest. För att bli antagen till utbildningen krävs godkänt resultat på testet.

Reell kompetens

Om du inte uppfyller de formella kraven på behörighet kan du åberopa så kallad reell kompetens. Det innebär att du visar att du har förutsättningar att klara utbildningen och att arbeta som trafiklärare. Om vi bedömer att du uppfyller dessa krav kan vi göra undantag från behörighetskraven och anta dig till utbildningen.

För att åberopa reell kompetens krävs att du skriver ett personligt brev där du redogör för de kunskaper och erfarenheter som kan motsvara de angivna behörighetskraven.

Brevet ska bifogas i ansökan tillsammans med övriga dokument som styrker din behörighet.

Validering/tillgodoräknande

Om du redan har kunskaper motsvarande kunskapskraven i en kurs, kan du få tillgodoräkna dig den kursen. Du ska tala om vilken kurs du vill tillgodoräkna dig och ladda upp dokument som styrker att du har de kunskaper som motsvarar kursens innehåll.

Körtest

För att du ska vara behörig till utbildningen måste du även godkännas i ett körtest. Du kommer att bli kontaktad av oss för att boka ett körtest. Körtestet genomförs hos Gustavsbergs Trafikutbildningar (GTU). Det är inte möjligt att söka med körtest från någon annan trafikskola. Ett körtest från GTU är giltigt i 2 år.

Körtestet tar cirka 40 minuter och erbjuds alla vardagar kl. 7-19.
Kostnad: 750 kr

Så ansöker du

När du ansöker ska du ladda upp dokument som visar din grundläggande behörighet samt de särskilda förkunskaperna. Dokumenten ska vara inskannade original i pdf-format. När du sparar filerna döper du dem till ditt namn + typ av dokument.

Exempel:
Förnamn Efternamn Slutbetyg

eller
Förnamn Efternamn Gymnasieexamen

Om du söker via kvoten reell kompetens eller om du vill tillgodoräkna dig kurser, måste du också skicka med dokument där du redogör för detta.