Till kommunens startsida
Gustavsbergsprojektet - startsida
Talande webbLyssna

Fajansparken

Illustration parken i Porslinskvarteren

Illustration: Tema

Namnet Fajansparken knyter an till historiken i området. Fajansmåleri har använts under tusentals år på lergods överdragen av glasyr. I Gustavsberg användes fajansmåleri främst under 1930–1960-talet. Lergodset var ofta dekorerat i friska färger och mönster.

Om parken

Parken kommer att anläggas i etapper och kommer att löpa genom hela Porslinskvarteren från norr till söder. Platser för lek kommer att varvas med platser för vila, här kommer skapas möjligheter för möten och aktiviteter för olika åldrar.

 

Bild på Fajansparken

Klicka på bilden för att förstora den


Läs mer i fördjupad programhandling för parken >>

Historiskt industriområde

Som grund för gestaltningen av parken är platsens historia som ett industriområde med tillverkning av Gustavsbergs keramik. De olika delarna i parkstråket har därför fått namn från porslin som tillverkats i Gustavsbergsfabriken som "Prunusstråket", "Salixtrappan", "Blå blom-parken" och "Astertorget". Som ett genomgående tema i parkstråket löper en dagvattenränna med inslag av blått kakel, tanken är att associera till en tallriksbård i Gustavsbergsblått. Vatten kommer även finns på lekplatsen i form av en lekdusch som bidrar till lek och lärande.

Astertorget kommer bli en mötesplats med butiker och café. Blåblomparken, den bredaste och mest centrala delen av parkstråket, har fått sitt namn från det välkända porslinet som tillverkats i fabriken. Lekplatsen ligger här och blir en viktig samlingspunkt för både barn och föräldrar i Porslinskvarteren. Lekplatsens utformning skall locka till rörelse, fantasi och experimentlusta.

Två konstverk, Trädet och Vagnen, med kopplingar till historien kommer att smycka parken. Skulpturen Vagnen, av konstnären Ylva Wilhelmina Franzén, kommer att pryda Astertorget och Blåblomparken kommer att smyckas av konstverket Trädet av Rikard Fåhraeus.

Läs mer om konstverken och konstnärerna bakom verken >>

Nästa steg

Entreprenaden planeras i sin helhet att vara färdig under 2019.

 

Senast publicerad: 2019-09-26