Talande webbLyssna

Fajansparken

Illustration parken i Porslinskvarteren

Salixtrappan

Namnet Fajansparken knyter an till historiken i området. Fajansmåleri har använts under tusentals år på lergods överdragen av glasyr. I Gustavsberg användes fajansmåleri främst under 1930–1960-talet. Lergodset var ofta dekorerat i friska färger och mönster.

Om parken

Fajansparken är det parkstråk som löper genom hela Porslinskvarteren från norr till söder. Parkstråket består av flera parkdelar, Prunusstråket, Salixtrappan, Blå Blom-parken och Astertorget, med varierad utformning och innehåll som rekreation, lek, mötesplatser och aktiviteter för alla åldrar.


I Blå Blom-parken, den bredaste och mest centrala delen av Fajansparken, har en lekplats anlagts som utgör en viktig samlingspunkt för både barn och vuxna. Lekplatsens utformning syftar att locka till rörelse, fantasi och experimentlust. Vatten i form av en lekdusch bidrar även till lek och lärande.


Thumbnail för film
Bild på Fajansparken

Klicka på bilden för att förstora den


Läs mer i fördjupad programhandling för parken >> , 28.8 MB.

Historiskt industriområde

Som grund för gestaltningen av parken är platsens historia som ett industriområde med tillverkning av Gustavsbergs keramik. De olika delarna i parkstråket har därför fått sina namn från porslin som tillverkats i Gustavsbergsfabriken som "Prunusstråket", "Salixtrappan", "Blå Blom-parken" och "Astertorget". Som ett genomgående tema i parkstråket löper en dagvattenränna med inslag av blått kakel, tanken är att associera till en tallriksbård i Gustavsbergsblått.

Två konstverk, Trädet och Vagnen, med kopplingar till historien smyckar parken. Skulpturen Vagnen, av konstnären Ylva Wilhelmina Franzén, pryder Astertorget och Blå Blom-parken smyckas av konstverket Trädet av Rikard Fåhraeus.

Läs mer om konstverken och konstnärerna bakom verken >>

Nästa steg

Kommunens arbeten i Fajansparken är klara och hela parken är tillgänglig. De sista arbetena färdigställdes i början på juni 2020.


Senast publicerad:

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
gustavsbergsprojektet@varmdo.seMer kontaktinformation