Kullsvedsskolan

Kullsvedsskolan i Hemmesta är en anpassad grundskola, med elever i årskurs 1-9 samt anpassad gymnasieskola individuella programmet. Vårt mål är att eleverna ska utvecklas stegvis och att de alltid ska få rätt förutsättningar att lyckas.

Kullsvedsskolan inomhus med trappor och pingisbord

Fakta

Antal elever: Samtliga klasser är små och består av mellan 4-8 elever
Årskurser: 1-9 anpassad grundskola, anpassad gymnasieskola, KSU-grupper autism årskurs 8-9.
Eget kök: Nej, vi äter på Hemmestaskolan
Elevhälsa: Ja
Fritids: Ja

Kullsvedsskolan är en liten skola där alla känner varandra och med personal som alla är engagerade i skolans arbetssätt. Skolans mål är att eleverna ska utvecklas stegvis och att de alltid ska få rätt förutsättningar att lyckas. Motivation och uppmuntran är grundstenar i skolans arbete.

Till hösten 2023 startar Värmdö kommun upp Kullsvedsskolans anpassade gymnasieskola. Skolan kommer under det första året att erbjuda fem platser på individuella program.

Anpassat gymnasium Kullsvedsskolan

Våra klasser

Våra klasser delas in utifrån ålder (lågstadium, mellanstadium respektive högstadium), och utifrån om man läser ämnesområden eller ämnen enligt anpassad grundskolas läroplan. Varje grupp består av fyra till sju elever, och har en klassmentor och 2-6 resurser beroende på behov. Våra KSU-grupper läser enligt grundskolans läroplan.

Kommunikation

På skolan används flera olika kommunikationssätt utifrån elevens behov. Exempelvis tal, TAKK (teckenkommunikation), PECS (Picture Exchange Communication), som innebär att elever kommunicerar via bilder som finns i pärm, platta eller annan mobil enhet. Bildstöd och andra tydliggörande strategier är en naturlig del i den dagliga verksamheten.

Tillämpad beteendeanalys (TBA)

Kullsvedskolan arbetar med tillämpad beteendeanalys (TBA) i några av anpassad grundskolas klasser. Metoden innebär att pedagoger och personal bryter ner uppgifterna i delmål, för att eleven lättare ska förstå uppgiften och för en likvärdig bedömning. Skolan dokumenterar, analyserar och hjälper eleven att utvecklas i små steg.

Positivt beteendestöd (PBS)

Positivt beteendestöd (PBS) är en del av TBA. PBS genomsyrar hela skolans verksamhet och fokuserar på motivation och tydlighet. Elever ska alltid veta vad som förväntas av dem och få förutsättningar att lyckas i alla lägen.

En trygg inomhusmiljö

Alla klassrum har en egen liten hall där eleven kan hänga av sig jackan i lugn och ro. Varje klassrum har också egen toalett och dusch. Salar för musik, slöjd och bild är stora, fina och väl anpassade för undervisningen.

En omväxlande utemiljö

Skolan ligger granne med idrottsanläggningen Värmdövallen och skolan använder sin utemiljö så mycket som möjligt. Vid skolan finns utomhusgym, badplats, motionsslingor och en fin välutrustad lekplats.

Fritidshem

På skolan har vi fritids för elever i årskurs 1-6. På fritids möter eleverna samma personal som arbetar i skolan under skoltid. Ansökan till fritidshemmet görs via kommunens webbplats och sköts inte av Kullsvedsskolan.

Tomtebo/LSS

I högstadiet finns möjlighet att gå på LSS/KTT-fritids, som dock inte ligger på Kullsvedsskolan.

Kommungemensam undervisningsgrupp (KSU)

På Kullsvedsskolan finns två KSU-grupper för elever som har autismdiagnos men inte intellektuell funktionsnedsättning (IF).

Taxi till skolan

Vi tar emot elever från hela kommunen, och många av våra elever åker taxi till och från skolan. Du som vårdnadshavare ansöker om taxiresor på kommunens webbplats.

Att söka till vår skola

För att bli antagen hos oss ska eleverna ha genomgått 4 olika utredningar (medicinsk, social, psykologisk, pedagogisk) som visar att de tillhör anpassade grundskolans målgrupp. I Värmdö kommun är det utbildningskontoret, avdelning styrning och kvalitet, som beslutar om en elev ska få plats i anpassad grundskola. Vi kan även ta emot elever folkbokförda i andra kommuner i mån av plats. Kontakta ansvarig i din hemkommun om du är intresserad.

Ansökan till kommungemensam undervisningsgrupp (KSU) görs av rektor på elevens hemskola. Antagningen sker sedan via avdelning styrning och kvalitet, Värmdö Kommun.

Besök oss

Du som vårdnadshavare är varmt välkommen att besöka oss och få information om vår skola. Besöket bokas in i förväg. Kontakta rektor eller utvecklingsledare för bokning (se kontaktinformation nedan).

Antagning

För elevens bästa rekommenderar vi att man ansöker vid tidig vår och börjar vid en läsårsstart. Det ger oss tid att organisera klasserna på bästa sätt inför nytt läsår.

Samarbete med vårdnadshavarna

Vi har tät kontakt med vårdnadshavare via både telefon, mejl och SchoolSoft. Vi är extra noga med att alltid dela med oss av alla framsteg våra elever gör. En gång per termin inbjuds vårdnadshavarna till en uppföljning och samtal utifrån elevens individuella utvecklingsplan (IUP).

Studie- och yrkesvägledning

Vi har en studie- och yrkesvägledare (SYV) som vägleder elever och vårdnadshavare inför valet av anpassad gymnasieskola eller gymnasieskola.

Kontakt

Rektor: Lillemor Esping-Brodén, lillemor.esping-broden@varmdo.se, 08-570 481 58,
sms 0736827877

Utvecklingsledare: Anette Nilsson, anette.nilsson@varmdo.se, 08-570 474 38

Skolans expeditio, 08- 570 487 74

Adress: Motionsvägen 9, hus 6, 139 22 Värmdö