Kommunens gemensamma undervisningsgrupper

 

I Värmdö kommun finns det Kommungemensamma särskilda undervisningsgrupper (KSU) med tre olika inriktningar förlagda på fem olika skolor.

De inriktningar som finns i KSU är:

  • Autismgrupper årskurs 1 – 9
  • Tal- och språkgrupper årskurs 1 – 9
  • Kvarnbergsgruppen årskurs 6 – 9

Ansökan om en placering i KSU görs av rektorn på den skola eleven går. Eleven behöver gå i en kommunal skola i Värmdö kommun för att en ansökan till KSU ska kunna göras.
För att få plats i en KSU krävs att elevens skola först har prövat att ge olika former av särskilt stöd vid den egna skolenheten. Det behövs också en fastställd diagnos till Autismgrupp och Tal- och språkgrupp.
Elever som redan går i en skola där KSU-grupper finns har ingen förtur till en viss KSU-grupp.
Elever i KSU ska ha en kognitiv förmåga som bedöms vara inom normalvariationen. Antalet platser i KSU är begränsat.

En placering i KSU är inte permanent. Eleven har fortsatt kvar sin placering på hemskolan under tiden i KSU. Placeringen i KSU följs upp och utvärderas. Om en elev bedöms ha förutsättningar att återgå till ordinarie undervisningsgrupp vid den egna skolenheten så ska det ske. Likaså om åtgärderna i en KSU inte leder framåt i elevens kunskapsutveckling, i dessa fall är stödåtgärden inte att betrakta som rätt stödåtgärd.

Beslut om vilka som ska erbjudas placering i en KSU fattas av Utbildningskontoret, efter samråd med elevens skola. Beslutet kan inte överklagas.

Mer information gällande skolskjuts för de kommunegemensamma särskilda undervisningsgrupper hittar du här:

Skolskjuts Öppnas i nytt fönster.

Här finns våra KSU läsåret 23/24:

Kontakta respektive skola för mer information om verksamheterna.

Brunns skola - Autismgrupp 1-7 Öppnas i nytt fönster.Verksamhetschef: Ulrika Görtz

Kullsvedsskolan - Autismgrupp 8-9 Öppnas i nytt fönster.Verksamhetschef: Lillemor Esping-Brodén

Viks skola, Språk 1-6 Öppnas i nytt fönster. Verksamhetschef: Victoria Ekman

Hemmestaskolan - Språk år 7-9 Öppnas i nytt fönster.Verksamhetschef: Joakim Wiklund

Kvarnbergsskolan -
Kvarnbergsgruppen år 6-9 Öppnas i nytt fönster.
Verksamhetschef: Nina Höglund

Riktlinjer för Kommungemensam särskild undervisning , 303.3 kB, öppnas i nytt fönster.