Driftinformation för vatten och avlopp

Nedan ser du samtliga nuvarande driftinlägg för kategorin Vatten och avlopp.

 • VATTEN / AVLOPP

  Arbete på vattenledning 2023-02-23

  Mall för nyhetsbild
  Arbetet på vattenledningsnätet kan innebära lågt vattentryck för boende i Skeppsdalström m.fl., se bild.

  För mer information klicka här

 • VATTEN / AVLOPP

  Ledningshaveri på Skärgårdsvägen - nattarbete mellan 22/1-23/1 samt 23/1-24/1

  Mall för nyhetsbild
  Under utredning har ett haveri på det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet upptäckts. Åtgärder kommer att utföras natten mellan
  2023-01-22 – 2023-01-23 (söndag till måndag), klockan 18:30 till 05:00 samt natten mellan 2023-01-23 – 2023-01-24 (måndag till tisdag), klockan 20:00 till 05:00.
  Se rödmarkering på kartan.

  Mer info och större kartbild

 • VATTEN / AVLOPP

  Bräddning av Hemmesta pumpstation vid två tillfällen i januari

  Under perioden 9/1-12/1 samt 15-16/1 behövde pumpstationen i Hemmesta brädda i samband med kraftigt regnande. 
 • VATTEN / AVLOPP

  Senaste bräddningar

  Vi har samlat de senaste bräddningarna i en egen artikel.

  Mer information om bräddningar