Driftinformation för vatten och avlopp

Nedan ser du samtliga nuvarande driftinlägg för kategorin Vatten och avlopp.

 • VATTEN / AVLOPP

  Brunt vatten kan förekomma efter sandupptagning

  Under våren när alla vägföreningar tar upp sand på gatorna runt om i Värmdö kommun kan brunt vatten förekomma. Det beror med stor sannolikhet på att sandupptagande bilar tappar upp vatten från brandposter som inte är rekommenderade att ta vatten från.

 • VATTEN / AVLOPP

  Ledningsinventering och lokalisering av felkopplingar på Renvägen i Gustavsberg

  Under vecka 16 kommer undersökningar att göras på Renvägen. Kommunen testar ledningarna genom att använda sig av rök. Det innebär att rök kan komma ur skorstenar och brunnar. Det är inget farligt, röken är giftfri. Undersökningen görs av företaget Svapipe.

 • VATTEN / AVLOPP

  Trafikomläggning

  En karta över Gamla Skärgårdsvägen, Gustavsberg
  På grund av ett planerat underhållsarbete på vattenledning leder vi tillfälligt om trafiken vid infarten till Östra Ekedalsvägen. Se bifogad karta för alternativ väg.Vägen stängs av från och med tisdag den 6/4. Frågor besvaras av VA-enheten på telefon 08-570 470 00.

  Se stor karta

 • VATTEN / AVLOPP

  Brunt vatten kan förekomma vid Skeppsdalström

  På grund av ett tidigare arbete på ledningsnät så kan brunt vatten förekomma i området kring Skeppsdalström. Missfärgningen är kalk- och rostavlagringar som lossnat i ledningsnätet. Vattnet är drickbart och missfärgningen är inte farligt. Undvik att tvätta vit tvätt i tvättmaskinen. Arbetena beräknas pågå under våren.
 • VATTEN / AVLOPP

  Senaste bräddningar

  Vi har samlat de senaste bräddningarna i en egen artikel.

  Mer information om bräddningar