VA-utbyggnad Älvsala område A, B, C och D

VA-utbyggnaden i Älvsala är uppdelad i fyra områden; A, B, C och D.

Älvsala A, gult område. Slutbesiktning av VA-utbyggnaden är inplanerad i september/oktober. Fakturor med anslutningsavgift skickas ut efter godkänd slutbesiktning.

Älvsala B, rött område. Projektering av VA-utbyggnaden är färdig och utbyggnaden i området är planerad att starta under kvartal 3, 2023. Förslag på förbindelsepunkternas lägen är utskickade till fastighetsägarna.

Älvsala C, blått område. VA-utbyggnaden är påbörjad under sommaren 2023.

Älvsala D, grönt område. Det pågår detaljprojektering och planering. Första delen av Älvsala D, Bullandövägen med start från korsningen Älvsalavägen/Bullandövägen fram till korsningen Bullandövägen/Björksalavägen, har planerad byggstart kvartal 4, 2023. För att en byggstart ska vara möjlig inväntar kommunen ledningsrätt. Beslut om ledningsrätt förväntas komma i slutet av sommaren. Förbindelsepunktskartor för denna sträcka av Bullandövägen kommer att skickas ut efter sommaren 2023. I resterande del av Älvsala D planeras start av byggnationer i början av år 2024.

Kartbild med markering kring aktuellt område.Förstora bilden

Kartan visar områden för VA-utbyggnad. I Älvsala nya tomtägareförening ingår fastigheterna i område Älvsala A, Älvsala B samt Älvsala C. Klicka för större bild.

Bakgrund

Älvsala nya tomtägareförening inkom med ansökan till tekniska nämnden i Värmdö kommun om att få kommunalt VA utbyggt innan detaljplanen fått laga kraft. I angränsande områden pågår VA-utbyggnad av kommunens entreprenör och fördelar kan uppnås både ekonomiskt och logistiskt om detta område kan påbörjas inom kort så det blir en övergång utan avbrott
för till exempel byggbodar, etableringsytor och maskiner.

Kommunen har tecknat avtal om markupplåtelse för VA-ledningar och pumpstationer med tomtägarföreningen och vägföreningen, vilket är en förutsättning för utbyggnaden.

Utbyggnaden av detta område kommer att pågå under flera år, detaljplanerna kan därför
få laga kraft under entreprenadtiden. Det betyder att kommunen kan komma att påbörja
VA-utbyggnad även i de andra delarna av detaljplan B3 och B4 som tillhör andra föreningar.

Tekniska nämnden fattade 2022-02-16 beslut om att bevilja föreningens ansökan.

Länk till protokollet:

Protokoll Tekniska nämnden 2016-02-16 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bilderna nedan visar vilka fastigheter som berörs av beslutet.

Aktuell information

2023-09-05

Brev som gått ut till boende i Älvsala A angående kommande VA-anslutning.

Utskick 2023-09-05 , 153.9 kB.

2023-06-19

Brev gällande senarelagd vatten- och avloppsanslutning som gått ut till boende i Älvsala A 2023-06-16.

Utskick 2023-06-16 , 191.1 kB.

2023-05-04

Brev gällande samråd om placering av förbindelsepunkt som gått ut till fastighetsägare
i Älvsala B.

Utskick 2023-04-28 , 154.8 kB.

2023-01-20

Information som gått ut till boende på Muskotvägen, del av Älvsala B.

Utskick 2023-01-17 , 241.9 kB, öppnas i nytt fönster.

2022-09-28

VA-utbyggnaden har påbörjats i område Älvsala A, markerat med gult i kartbilden. Arbetena har precis startat upp på Krokusvägen och Älvsalavägen. Entreprenör är Frentab Entreprenad AB. Under entreprenadtiden är det Frentab som sköter merparten av informationen till fastighetsägare. Kommunens hemsida kommer att uppdateras med övergripande information om VA-utbyggnaden. VA-utbyggnaden i Älvsala A beräknas pågå till våren 2023.

2022-03-22

Tekniska nämnden i Värmdö kommun beslutade 2022-02-16 om tidigarelagd VA-utbyggnad
för fastigheter som ingår i Älvsala Nya Tomtägareförening. VA-utbyggnaden för fastigheterna
i dessa områden kommer att ske parallellt med pågående detaljplanearbete.

Detaljprojektering inför VA-utbyggnaden är påbörjad för B3 och B4.

Mer information kommer att skickas ut under våren till berörda fastighetsägare.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
FP-brev Älvsala B LTA.pdf , 154.8 kB. 154.8 kB 2023-05-04 13.33
Muskotvägen_FP_utskick utan adress_230117 (1).pdf , 241.9 kB. 241.9 kB 2023-05-04 13.35
Älvsala A brev Idata mall.pdf , 191.1 kB. 191.1 kB 2023-06-19 14.45
Informationsbrev Älvsala A.pdf , 153.9 kB. 153.9 kB 2023-09-05 16.04
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
FP-brev Älvsala B LTA.pdf , 154.8 kB. 154.8 kB 2023-05-04 13.33
Muskotvägen_FP_utskick utan adress_230117 (1).pdf , 241.9 kB. 241.9 kB 2023-05-04 13.35
Älvsala A brev Idata mall.pdf , 191.1 kB. 191.1 kB 2023-06-19 14.45
Informationsbrev Älvsala A.pdf , 153.9 kB. 153.9 kB 2023-09-05 16.04

Kontakta handläggare

Har du frågor är du välkommen att kontakta projektledarna.


Älvsala A: Niclas Fjellner Eriksson, niclas.fjellner@varmdo.se

Älvsala B: Pär Zitting, par.zitting@varmdo.se och Niclas Fjellner Eriksson, niclas.fjellner@varmdo.se

Älvsala C: Tommy Johansson, tommy.johansson@varmdo.se

Älvsala D: Pär Zitting, par.zitting@varmdo.se

Eller via Servicecenter 08-570 470 00