Exempelritningar

Här nedan finns exempel på ritningar vid fasadändring, komplementbyggnad, nybyggnad, ombyggnad, tillbyggnad samt ny installation av eldstad.